Mời Hội thảo “Hoàn thiện chính sách thuế và hỗ trợ tài chính thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp ô tô và phụ tùng ô tô”.
Hoạt động

Mời Hội thảo “Hoàn thiện chính sách thuế và hỗ trợ tài chính thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp ô tô và phụ tùng ô tô”.

21/10/2019 - 1646 lượt xem

Nhằm thúc đẩy thực hiện “Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030”, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo “Hoàn thiện chính sách thuế và hỗ trợ tài chính thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp ô tô và phụ tùng ô tô”. Mục đích của Hội thảo nhằm cập nhật, đánh giá tác động của các chính sách hiện hành (chính sách thuế và hỗ trợ tài chính) đến thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp ô tô và phụ tùng ô tô; thảo luận làm rõ thực trạng, bất cập và hạn chế trong triển khai thực hiện các chính sách; đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển, thúc đẩy thực hiện có hiệu quả mục tiêu của Chiến lược Công nghiệp hóa.

Thời gian: 08h30–11h30, Thứ Ba, ngày 22/10/2019 (đăng ký từ 08h00)

          Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D

                           Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương

                           68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương trân trọng kính mời Ông/bà và đại diện Quý Cơ quan/Doanh nghiệp tới tham dự và đóng góp ý kiến cho Hội thảo. 

Tin tức khác