Mời Hội thảo “Đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án thúc đẩy Mô hình kinh tế chia sẻ”.
Hoạt động

Mời Hội thảo “Đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án thúc đẩy Mô hình kinh tế chia sẻ”.

07/10/2019 - 1972 lượt xem

Để góp phần triển khai thực hiện Quyết định số 999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12/8/2019 về “Phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ”, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo về Đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án thúc đẩy Mô hình kinh tế chia sẻ”. Mục tiêu của Hội thảo là phân tích các quan điểm cơ bản được nêu trong Quyết định 999/QĐ-TTg; nhận dạng và áp dụng mô hình kinh tế chia sẻ trong hai lĩnh vực lớn là ngân hàng và giao thông vận tải; đề xuất các phương thức quản lý đối với các mô hình kinh tế chia sẻ nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng, đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm và lợi ích các bên tham gia vào mô hình kinh tế này.

Thời gian: Từ 9h00 đến 12h00 sáng thứ Năm, ngày 10 tháng 10 năm 2019

(Bắt đầu đăng ký đại biểu từ 8h30)

Địa điểm: Hội trường tầng 1, nhà D, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. (Chương trình Hội thảo kèm theo).

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trân trọng kính mời Qúy đại biểu quan tâm tới tham dự và đóng góp ý kiến tại Hội thảo.

Đăng ký tham dự Hội thảo xin liên hệ với anh Nguyễn Hoàng Anh, Ban Nghiên cứu các vấn đề xã hội, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương qua email hoanganh@mpi.gov.vn hoặc điện thoại: 096 228 4812.

           Rất mong sự có mặt của Quý đại biểu để hội thảo thành công tốt đẹp.

 

 - Giấy mời 

- Chương trình Hội thảo

 

 

Tin tức khác