HOẠT ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG
Hoạt động

HOẠT ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

26/09/2019 - 2067 lượt xem

Hưởng ướng Chương trình “Chiến dịch những giọt máu hồng hè 2019” do của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, trong hai ngày 24 và 25 tháng 9 năm 2019, Công đoàn Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã có 14 đoàn viên công đoàn tham gia, trong đó có 4 đoàn viên của dự án GIZ.

Trong Chương trình, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tuyên dương 04 đoàn viên công đoàn của Viện tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Dưới đây là một số hình ảnh đoàn viên công đoàn tham gia hiến máu tình nguyện tại Trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tuyên dương các cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện

Anh Trịnh Đức Triều - Công đoàn Ban nghiên cứu cải cách và phát triển doanh nghiệp (bên trái) và anh Nguyễn Văn Tùng - công đoàn Ban nghiên cứu kinh tế ngành và lĩnh vực (bên phải)

 

Chị Trần Bình Minh - Công đoàn Ban nghiên cứu tổng hợp

Anh Đặng Quang Vinh  - Công đoàn Ban nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh

Anh Nguyễn Văn Thịnh - Ban nghiên cứu cải cách và phát triển doanh nghiệp

 

 

Nguồn: Công đoàn Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

 


Tin tức khác