Mời tham dự Hội thảo khoa học "Phát triển bền vững các khu kinh tế ven biển: Nghiên cứu trường hợp của các khu kinh tế ven biển miền Trung"
Hoạt động

Mời tham dự Hội thảo khoa học "Phát triển bền vững các khu kinh tế ven biển: Nghiên cứu trường hợp của các khu kinh tế ven biển miền Trung"

23/09/2019 - 772 lượt xem

Kính gửi các Anh/chị,

Sau hơn 15 năm xây dựng và phát triển các Khu kinh tế (KKT) ven biển, các khu này đã và đang có những đóng góp vào phát triển kinh tế địa phương có KKT ven biển nói riêng và Việt Nam nói chung. Tuy nhiên, các KKT ven biển Việt Nam vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng và đề án phát triển ban đầu, đặc biệt là trường hợp của các KKT ven biển miền Trung.

Với sự hỗ trợ của dự án GIZ, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học "Phát triển bền vững các khu kinh tế ven biển: Nghiên cứu trường hợp của các khu kinh tế ven biển miền Trung". Hội thảo là cơ hội để các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý, hoạch định chính sách và các doanh nghiệp thảo luận, trình bày ý kiến về thực trạng phát triển các KKT ven biển của Việt Nam hiện nay và đề xuất các giải pháp chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển các KKT biển theo hướng hiệu quả, bền vững.


Thời gian: 8:30 - 11:30, Thứ Ba ngày 24/9/2019 (đăng ký đại biểu từ 8h00).
Địa điểm: Hội trường Tầng 1, Nhà D, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương


Trân trọng kính mời các anh/chị tới tham dự và đóng góp ý kiến cho Hội thảo. (Chương trình hội thảo dự kiến được gửi kèm theo Giấy mời này).

Giấy mời


Tin tức khác