Mời tham dự Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu: "Kinh tế nhà nước và cơ cấu lại DNNN: Đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2011-2020 và đề xuất phương hướng giải pháp cho giai đoạn 2021-2030".
Hoạt động

Mời tham dự Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu: "Kinh tế nhà nước và cơ cấu lại DNNN: Đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2011-2020 và đề xuất phương hướng giải pháp cho giai đoạn 2021-2030".

20/09/2019 - 1664 lượt xem

Nhằm kiến nghị giải pháp đẩy mạnh cơ cấu lại DNNN phục vụ xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; trong khuôn khổ Chương trình “Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam” (Aus4Reform), Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu: "Kinh tế nhà nước và cơ cấu lại DNNN: Đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2011-2020 và đề xuất phương hướng giải pháp cho giai đoạn 2021-2030".
 
Thời gian: từ 8h30 đến 11h30, thứ Hai ngày 23 tháng 9 năm 2019.
                (Đăng ký đại biểu bắt đầu từ 8h00)
 
Địa điểm: Tầng 1 nhà D, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương,
                 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội
 
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trân trọng kính mời các Anh/chị tới tham dự.
 
File đính kèm

Tin tức khác