Mời tham dự Hội thảo"Chính sách nâng cao chất lượng hàng nông, thủy sản và thực phẩm chế biến: Thực trạng, bất cập và giải pháp "
Hoạt động

Mời tham dự Hội thảo"Chính sách nâng cao chất lượng hàng nông, thủy sản và thực phẩm chế biến: Thực trạng, bất cập và giải pháp "

18/09/2019 - 2144 lượt xem

Nhằm thúc đẩy thực hiện “Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030”, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo “Chính sách nâng cao chất lượng hàng nông, thủy sản và thực phẩm chế biến: Thực trạng, bất cập và giải pháp”. Mục đích của Hội thảo nhằm cập nhật, đánh giá tác động của các chính sách hiện hành đến phát triển công nghiệp chế biến nông, thủy sản; thảo luận làm rõ thực trạng và bất cập, hạn chế trong triển khai thực hiện các chính sách đầu tư, KHCN, thuế, tín dụng, chuyển giao công nghệ, chính sách hỗ trợ áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng trong chế biến nông, thủy sản cũng như những bất cập về cơ chế phối hợp, tổ chức triển khai chính sách hiện hành nêu trên; từ đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn và tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển, thúc đẩy thực hiện có hiệu quả mục tiêu của Chiến lược Công nghiệp hóa.

Thời gian: 08h30–11h30, Thứ Sáu, ngày 20/9/2019 (đăng ký đại biểu từ 08h00)

          Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D

                           Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

                           68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trân trọng kính mời Ông/bà và đại diện của Quý cơ quan tới tham dự và đóng góp ý kiến cho Hội thảo. 

File đính kèm:

- Giấy mời

- Chương trình Hội thảo


Tin tức khác