Mời tham dự Hội thảo “Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi): Những tác động bất lợi và kiến nghị”.
Hoạt động

Mời tham dự Hội thảo “Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi): Những tác động bất lợi và kiến nghị”.

16/09/2019 - 1935 lượt xem

Sau hơn 5 năm thi hành, Bộ luật Lao động (năm 2012) đã bộc lộ nhiều tồn tại, bất cập, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức công đoàn; và do đó cần được sửa đổi, bổ sung. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội được giao chủ trì xây dựng dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) và đang trong giai đoạn hoàn thiện, xin ý kiến rộng rãi để trình Quốc hội. Bên cạnh những điểm mới, tiến bộ, Dự thảo còn nhiều nội dung bất cập, gây tranh cãi.

Nhằm tạo diễn đàn để các bên liên quan chia sẻ quan điểm về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật (như quy định về khung giờ làm thêm, lương lũy tiến theo giờ, hợp đồng lao động, thời gian làm việc tiêu chuẩn, kỷ luật lao động,…) và tác động của các quy định đó tới người lao động, doanh nghiệp và nền kinh tế; từ đó đề xuất, kiến nghị điều chỉnh, sửa đổi các quy định liên quan, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo “Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi): Những tác động bất lợi và kiến nghị”.

Thời gian:   08 giờ 30 -11 giờ 30, Thứ Tư, ngày 18 tháng 9 năm 2019

Địa điểm:    Hội trường tầng 1 nhà D

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trân trọng kính mời đại diện Quý Cơ quan/ Doanh nghiệp tham dự và đóng góp ý kiến tại Hội thảo.

Giấy mời Hội thảo 

Chương trình Hội thảo


Tin tức khác