Tin tức

Hội thảo công bố báo cáo nghiên cứu “Đánh giá kết quả cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2016-2020”

16/09/2019 - 1363 lượt xem

Kính gửi các Anh/chị,
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, ngày 19 tháng 02 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 339/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thế tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020. Đại hội lần thứ XII của Đảng tiếp tục khẳng định chủ trương duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tăng cường sức chống chịu của nền kinh tế; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh.
Nhằm đánh giá kết quả thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2016-2020, trong khuôn khổ Chương trình “Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam” (Aus4Reform), Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo công bố báo cáo nghiên cứu “Đánh giá kết quả cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2016-2020”. Báo cáo đánh giá kết quả trên một số nội dung như: Ổn định kinh tế vĩ mô và tăng cường sức chống chịu của nền kinh tế; tăng trưởng và cách thức, chất lượng tăng trưởng; chuyển dịch cơ cấu; tái cơ cấu (đầu tư, các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp nhà nước).
Thời gian: 8:30 - 11:30, Thứ Ba ngày 17/9/2019 (đăng ký đại biểu từ 8h00).
Địa điểm: Hội trường Tầng 1, Nhà D, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
 Trân trọng kính mời các anh/chị tới tham dự và đóng góp ý kiến cho Hội thảo.