Đào tạo tư vấn

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NGHIÊN CỨU SINH LÊ HỒNG GIANG

03/09/2019 - 8318 lượt xem

Đề tài luận án:“ Đổi mới mô hình phát triển khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong hội nhập kinh tế quốc tế”

Tác giả: Lê Hồng Giang

Mã NCS: 62136   Khóa: 7

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển    Mã số: 9310105

Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Kim Hào

                                               TS. Nguyễn Trọng Lên

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

File đính kèm:

- Luận án 

- Tóm tắt Luận án (tiengs Việt)

- Trang thông tin 

 

Nguồn: Trung tâm Tư vấn, đào tạo và Thông tin tư liệu

 

Tham khảo tài liệu tại Thư viện - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Tầng 4, nhà D, 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

Email: tttl@mpi.gov.vn                      ĐT: 0243.7338930