Hội thảo"Giải pháp chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công cho khu vực ngoài nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư"
Hội thảo

Hội thảo"Giải pháp chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công cho khu vực ngoài nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư"

30/08/2019 - 1369 lượt xem

 

 

Trong khuôn khổ hoạt động Dự án CIEM-GIZ năm 2019, nhằm thực hiện nhiệm vụ số 185, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về “Nghiên cứu và xây dựng Đề án chuyển giao cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội có đủ năng lực đảm nhiệm một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà các cơ quan hành chính nhà nước không nhất thiết phải thực hiện; đổi mới phương pháp, cách thức giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, hiệu quả, thuận tiện, phục vụ theo nhu cầu của người dân và doanh nghiệp”. Sáng ngày 29 tháng 8 năm 2019, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia cho Báo cáo “Giải pháp chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công cho khu vực ngoài nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư”. Hội thảo do TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế chủ trì.

Đến dự Hội thảo có các đại biểu đến từ các Bộ ngành Trung ương như Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông,…; các đại biểu từ các sở ban ngành địa phương là tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hà Nội; đại biểu đến từ các đơn vị trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các đại biểu đến từ các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học tại Hà Nội và các đơn vị báo, đài đến đưa tin Hội thảo.

Ảnh 1: Quang cảnh Hội thảo

Sau phần đề dẫn của TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh về chủ đề và nội dung của Hội thảo: Đây là hội thảo ban đầu, các kết quả nghiên cứu sẽ là đầu vào cho Đề án “Nghiên cứu và xây dựng Đề án chuyển giao cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội có đủ năng lực đảm nhiệm một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà các cơ quan hành chính nhà nước không nhất thiết phải thực hiện; đổi mới phương pháp, cách thức giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, hiệu quả, thuận tiện, phục vụ theo nhu cầu của người dân và doanh nghiệp” mà Viện đang thực hiện trong thời gian tới.

Hội thảo đã nghe 4 bài trình bày chuyên đề chuyên sâu về 4 lĩnh vực, gồm: (1) Nghiên cứu các giải pháp chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công cho khu vực ngoài nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư hướng tới tăng trưởng xanh; (2) Dịch vụ hành chính công thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp ở cấp tỉnh; (3) Nghiên cứu chuyển giao một số dịch vụ hành chính công sang khu vực ngoài nhà nước trong lĩnh vực đấu thầu ở cấp tỉnh và (4) Nghiên cứu chuyển giao một số dịch vụ hành chính sang khu vực ngoài
nhà nước trong lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn ở cấp tỉnh.

Ảnh 2: Các diễn giả trình bày kết quả nghiên cứu.

Hội thảo đã nghe phần bình luận của Ông Đỗ Đức Huân, Phó Cục trưởng, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bà Trần Thị Thanh Thủy, Phó Viện trưởng, Viện Lãnh đạo học và Chính sách công, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Ảnh 3: Các chuyên gia bình luận tại Hội thảo

 

Sau phần trao đổi, hỏi đáp của các đại biểu cho các nội dung của các chuyên đề và nội dung Đề án, TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh khẳng định: Đây là đề án mở, rất rộng và có tính ứng dụng thực tiễn cao. Cần phải xác định rõ nội hàm và làm rõ cơ chế chuyển giao thay vì cắt giảm.

TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh cũng hy vọng, nếu Đề án được hoàn thành, thì sẽ có tác động và góp phần lớn cho việc thực hiện các chủ trương lớn hiện nay của Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư như:  Thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết tốt khiểu nại, tố cáo; tiếp tục đẩy nhanh thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; góp phần đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện những giải pháp về chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014; góp phần thực hiện giải pháp về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII; góp phần đẩy nhanh việc thực hiện các giải pháp thuộc Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 và Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ; góp phần tăng cường thực hiện việc triển khai, xây dựng phát triển Chính phủ điện tử theo Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 và đóng góp vào việc thực hiện Chiến lược Tăng trưởng xanh quốc gia về “Xanh hóa sản xuất và dịch vụ” theo hướng phát triển bền vững về xã hội và môi trường.

Hội thảo đã diễn ra sôi nổi, các thảo luận trên tinh thần đóng góp nhằm hiện thực hóa từ kết quả nghiên cứu đi vào thực tiễn.

Hội thảo đã thành công tốt đẹp, mở ra các hướng nghiên cứu sâu và các giải pháp cụ thể cho thời gian sau./.

 

Nguồn: Hoàng Văn Cương, Ban Nghiên cứu các vấn đề xã hội, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương./.

 


Tin tức khácViện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Địa chỉ: 68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 84-24-38437461. Fax: 84-24-38456795. Email: vanphongciem@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương" khi phát hành lại thông tin từ website này
Copyright 2012 by Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Thực hiện bởi