Tin tức

Mời tham dự Hội thảo"Giải pháp chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công cho khu vực ngoài nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư"

28/08/2019 - 877 lượt xem

Kính mời các Anh/Chị tới tham dự và đóng góp ý kiến cho Hội thảo"Giải pháp chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công cho khu vực ngoài nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư" vào sáng thứ năm, ngày 29 tháng 8 năm 2019 tại Hội trường tầng 1, nhà D, 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. 

Chi tiết Hội thảo xin xem file đính kèm :

- Giấy mời Hội thảo

- Chương trình Hội thảo