Đào tạo tư vấn

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN THỊ VĨNH HÀ

19/08/2019 - 7999 lượt xem

Đề tài luận án: Đánh giá tác động kinh tế của biến đổi khí hậu đến khai thác thủy sản và giải pháp ứng phó của Việt Nam

Đề tài luận án: Đánh giá tác động kinh tế của biến đổi khí hậu đến khai thác thủy sản và giải pháp ứng phó của Việt Nam

Tác giả:Nguyễn Thị Vĩnh Hà
Mã NCS: 62156                                                        Khóa:9
Chuyên ngành: Kinh tế phát triển                         Mã số: 9 31 0105
Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Mạnh Hải

                                                  TS. Nguyễn Việt Cường

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

File đính kèm:

- Luận án 

- Tóm tắt Luận án (tiếng Việt)

- Trang thông tin 

 

Nguồn: Trung tâm Tư vấn, đào tạo và Thông tin tư liệu

 

Tham khảo tài liệu tại Thư viện - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Tầng 4, nhà D, 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

Email: tttl@mpi.gov.vn                      ĐT: 0243.7338930