TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội thảo: QUAN ĐIỂM ĐỊNH HƯỚNG, CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG CỤ KINH TẾ THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH ĐẤT ĐAI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM

12/08/2019 - 1480 lượt xem

Thực hiện triển khai các hoạt động của Đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu Hoàn thiện công cụ quy hoạch sử dụng đất thúc đẩy chuyển dịch đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững tại Việt Nam” Mã số KX.01.05/16-20, thuộc Chương trình “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”, mã số KX.01/16-20, ngày 8/8/2019 Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã tiến hành tổ chức Hội thảo “Quan điểm định hướng, các giải pháp hoàn thiện công cụ kinh tế thúc đẩy chuyển dịch đất đai, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững tại Việt Nam.

Đến dự Hội thảo có các chuyên gia, đại biểu đến từ Hội đồng lý luận Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và môi trường, các Viện nghiên cứu (Viện Chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường, Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, Viện Chiến lược phát triển,...), trường đại học, học viện (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đại học kinh tế quốc dân, Đại học Tài nguyên và môi trường, Đại học quốc gia, ... ) và các cơ quan thông tấn báo chí.

Phó GS.TS. Trần Kim Chung, Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương chủ trì Hội thảo và Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo.

         

 Ông Trần Kim Chung, Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã nghe Báo cáo của Nhóm nghiên cứu “Hoàn thiện công cụ quy hoạch sử dụng đất thúc đẩy chuyển dịch đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”. Nội dung Báo cáo đã nếu lên một số nội dung quan trọng: Một số vấn đề cơ sở và lý luận về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong tương quan với chuyển dịch đất đai; Thực trạng công cụ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thúc đẩy chuyển dịch đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; Những nội dung luật pháp của quy hoạch sử dụng đất; Thực trạng chuyển dịch đất đai; Thực trạng công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và chuyển dịch đất đai; Những tồn tại trong quy hoạch thúc đẩy chuyển dịch đất đai bền vững; Hoàn thiện công cụ quy hoạch đất đai thúc đẩy chuyển dịch đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; Định hướng chuyển dịch đất đai và hoàn thiện công cụ quy hoạch; Một số kiến nghị hoàn thiện nội dung quy hoạch trong Luật đất đai sửa đổi Luật Đất đai 2013.

Cùng với Báo cáo chính nêu trên, một số chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đất đai cũng đã có những bài tham luận bổ ích:

Báo cáo 1: Đổi mới cơ chế chuyển dịch đất đai phục vụ đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế của GS. TSKH Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

         

 Ông Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Báo cáo 2: Hoàn thiện thể chế để thúc đẩy lưu chuyển có hiệu quả đất đai trong kinh tế thị trường ở nước ta trong giai đoạn mới của PGS.TS. Trần Quốc Toản, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Báo cáo 3: Phương hướng hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đối với các công cụ kinh tế thúc đẩy chuyển dịch đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của PGS.TS. Doãn Hồng Nhung, Khoa Luật, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội.

Báo cáo 4: Hoàn thiện công cụ quy hoạch sử dụng đất thúc đẩy chuyển dịch đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của PGS.TS. Trần Kim Chung, Ths Nguyễn Văn Tùng, TS. Trần Tiến Dũng, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Tham luận 1: TS. Trần Tú Cường, Trưởng ban, Ban Đất đai, Viện Chiến lược Chính sách tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tham luận 2: TS. Trần Công Thắng, Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn

           Các đại biểu tham luận tại Hội thảo:

 

Hội thảo cũng tiếp nhận được nhiều ý kiến đóng góp vào những nội dung của Báo cáo chính, như: xác định rõ công cụ kinh tế; chuyển dịch đất đai/chuyển mục đích sử dụng đất; phát triển bền vững; …….

Toàn cảnh Hội thảo

 

Phó GS.TS. Trần Kim Chung, Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương chủ trì Hội thảo đã đánh giá cao và ghi nhận, tiếp thu nhiều ý kiến của các đại biểu đã góp ý vào Báo cáo nghiên cứu.

 

Nguồn: Trung tâm Tư vấn, đào tạo và Thông tin tư liệu

 

Tham khảo tài liệu Hội thảo tại Thư viện - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Tầng 4, nhà D, 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

Email: tttl@mpi.gov.vn                      ĐT: 0243.7338930