Tiêu điểm tin

Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư

11/07/2019 - 1514 lượt xem

Ngày 09/7/2019, Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Trung, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan; các đồng chí Bí thư và Phó Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan và đại diện Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe dự thảo Báo cáo công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 do đồng chí Mai Ngọc Bích, Vụ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan trình bày. Nội dung báo cáo đã cho thấy, Đảng ủy cơ quan đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Ban cán sự đảng, lãnh đạo các đơn vị cụ thể hóa tinh thần của các Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII); Chủ động tham mưu, nghiên cứu, đề xuất thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, nổi bật là các nội dung liên quan đến công tác xây dựng thể chế, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Nhìn chung, công tác đảng nói chung và sinh hoạt đảng nói riêng tại các đảng bộ, chi bộ đảm bảo theo đúng Điều lệ Đảng. Các cấp ủy đảng đã thực hiện đúng kế hoạch đặt ra, nghiêm túc quán triệt, triển khai và cụ thể hóa các Nghị quyết, chú trọng công tác củng cố tổ chức cơ sở đảng, chú trọng công tác phát triển đảng viên. Công tác kiện toàn cấp ủy, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ được tiến hành chặt chẽ theo quy định. Công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên đã đi vào nề nếp. Công tác dân vận có nhiều hoạt động tích cực, đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn. Việc thực hiện Quy chế dân chủ tại các đơn vị được triển khai đúng quy định.

Trên cơ sở chương trình công tác năm 2019, Đảng ủy cơ quan tiếp tục lãnh đạo các cấp ủy đảng, chỉ đạo đến cán bộ, đảng viên chủ động nghiên cứu tham mưu, xây dựng các cơ chế, chính sách, luật pháp nhằm giúp Chính phủ thực hiện tốt các nhiệm vụ, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2019. Trong công tác cán bộ, thực hiện tốt chế độ công vụ, công chức; Công tác luân chuyển cán bộ trong nội bộ cơ quan, gắn công tác cán bộ với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, nâng cao hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn liền với Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Mai Ngọc Bích, Vụ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan trình bày dự thảo báo cáo

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh đến công tác tham mưu, xây dựng cơ chế chính sách của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian qua với kết quả được lượng hóa thông qua nhiều bộ luật được ban hành với tư tưởng đổi mới trong hoàn thiện thể chế như Luật đầu tư công (sửa đổi). Bộ đã chủ động đề xuất trong việc giảm thủ tục cần thiết, đẩy mạnh phân cấp cho các bộ, ngành, địa phương… Luật quy hoạch với tư tưởng rất mới, xây dựng hệ thống quy hoạch có tính đồng bộ, gắn kết quy hoạch giữa các ngành, vùng. Tuy nhiên, việc thực thi các pháp luật này vẫn còn những vướng mắc do liên quan đến các luật khác. Do vậy, Thứ trưởng đề nghị các đảng bộ, chi bộ tiếp tục quan tâm đến việc tổ chức thực thi các Luật do Bộ chủ trì soạn thảo, đáp ứng hiệu quả hơn.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Trung cho rằng, công tác xây dựng đảng, công tác giáo dục tư tưởng chính trị được quan tâm và đạt nhiều kết quả nổi bật. Công tác sắp xếp đội ngũ cán bộ được thực hiện chủ động với số lượng lớn cán bộ đã được luân chuyển, điều động với nhiều vị trí khác nhau nhưng công việc vẫn đảm bảo ổn định và tiến triển tốt. Công tác truyền thông của Bộ đã có nhiều chuyển biến rất tích cực, cung cấp thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động quản lý nhà nước của Bộ tới xã hội.

 Thứ trưởng Nguyễn Đức Trung phát biểu tại Hội nghị.

 

Phát biểu thảo luận, các đồng chí tham dự Hội nghị nhất trí với nội dung dự thảo Báo cáo công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 và đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác đảng của Đảng bộ cơ quan đã đạt được những kết quả quan trọng. Đảng ủy cơ quan đã phối hợp tốt với Ban cán sự đảng Bộ lãnh đạo các cấp ủy, thủ trưởng đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác Đảng nói chung và sinh hoạt đảng nói riêng tại các đảng bộ, chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực về chất lượng, nề nếp theo đúng Điều lệ Đảng.

Trong khuôn khổ Hội nghị đã diễn ra Lễ trao tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối cho 02 tổ chức đảng và 08 đảng viên “hoàn thành xuất sắc” nhiệm vụ 5 năm liền (2014-2018); Giấy khen của Đảng ủy cơ quan cho 01 đảng viên “hoàn thành xuất sắc” nhiệm vụ 5 năm liền (2014-2018) và Giấy khen của Đảng bộ cơ quan cho 18 tổ chức đảng “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2018.

Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương năm 2018 có 02 đồng chí được Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương là đảng viên “hoàn thành xuất sắc” nhiệm vụ 5 năm liền (2014-2018).

 Đồng chí Lê Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện nhận Giấy khen là tổ chức đảng “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2018

           

            Đảng bộ Viện luôn được Đảng ủy cơ quan đánh giá là một trong những tổ chức cơ sở đảng đi đầu trong công tác đảng của Đảng bộ cơ quan, có nhiều thành tích trong công tác, thực hiện nhiều quy trình chuẩn hóa trong nghiệp vụ để triển khai công tác cho các chi bộ trực thuộc.

            Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trung đánh giá cao các ý kiến góp ý thẳng thắn, thiết thực của các đồng chí tham dự Hội nghị. Đồng thời nhấn mạnh vai trò của công tác Đảng cũng như những kết quả công tác phối hợp với Ban cán sự đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Trung đề nghị các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chủ động nghiên cứu tham mưu, xây dựng các cơ chế, chính sách, thực hiện tốt các nhiệm vụ, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đặt ra. Cùng với đó là tích cực đưa ra các giải pháp, nâng cao chất lượng công việc, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ của Bộ được giao./.

            Nguồn: Đồng chí Hoàng Văn Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.