Tin tức

Mời tham dự Hội thảo: "Kinh tế nhà nước và cơ cấu lại DNNN: Thực hiện 2011-2020, kiến nghị quan điểm, phương hướng đến năm 2030". (12/6/2019)

10/06/2019 - 2020 lượt xem

Phục vụ xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch 5 năm 2021 – 2025, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng báo cáo: "Đánh giá việc thực hiện cơ cấu lại khu vực DNNN, vai trò của kinh tế nhà nước trong phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020; quan điểm, phương hướng của giai đoạn 2021-2030, kế hoạch 2021-2025".

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo: "Kinh tế nhà nước và cơ cấu lại DNNN: Thực hiện 2011-2020, kiến nghị quan điểm, phương hướng đến năm 2030".

Thời gian: từ 8h30 đến 11h30, thứ Tư ngày 12 tháng 6 năm 2019.
                (Đăng ký đại biểu bắt đầu từ 8h00)

Địa điểm: Tầng 1 nhà D, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương,
                 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

 

Giấy mời Hội thảo