Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ năm 2018 “Phương pháp lựa chọn dự án đầu tư công trong lĩnh vực giao thông đường bộ ở Việt Nam: Thực trạng và kiến nghị khả năng áp dụng”
Nghiên cứu

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ năm 2018 “Phương pháp lựa chọn dự án đầu tư công trong lĩnh vực giao thông đường bộ ở Việt Nam: Thực trạng và kiến nghị khả năng áp dụng”

27/03/2019 - 2946 lượt xem

Ngày 14/03/2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 286/QĐ-BKHĐT về việc thành lập Hội đồng đánh giá đề tài khoa học cấp Bộ năm 2018 “Phương pháp lựa chọn dự án đầu tư công trong lĩnh vực giao thông đường bộ ở Việt Nam: Thực trạng và kiến nghị khả năng áp dụng”.

Thực hiện Quyết định trên, ngày 27/03/2018 Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã tổ chức buổi nghiệm thu đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài.

          Tới dự buổi nghiệm thu có các thành viên trong Hội đồng đánh giá đề tài, nhóm nghiên cứu đề tài, các cán bộ của Ban Kinh tế ngành và lĩnh vực và các cán bộ của Viện.

          Mở đầu cho buổi nghiệm thu, TS. Trần Thị Thu Hương – Thư ký Hội đồng Khoa học Viện đọc Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá đề tài.

          Chủ tịch Hội đồng PGS. TS. Lê Xuân Bá đã phát biểu và thông qua chương trình buổi làm việc.

        TS. Trần Thị Thu Hương – Thư ký Hội đồng Khoa học Viện 

Chủ tịch Hội đồng -  PGS. TS. Lê Xuân Bá 

Tiếp đó, Thạc sỹ Tạ Minh Thảo, chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu chính, những đóng góp của đề tài.

Thạc sỹ Tạ Minh Thảo -  Chủ nhiệm đề tài

Căn cứ vào báo cáo Đề tài và nội dung trình bày của chủ nhiệm Đề tài, các thành viên Hội đồng đánh giá đã đưa ra những nhận xét, đánh giá và trao đổi với Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu, với những nội dung chính như sau:

  • Thứ nhất, Đề tài đã đạt khối lượng phù hợp với mục tiêu đề ra: (i) phân tích phương pháp lựa chọn dự án đầu tư công, mô hình lý thuyết, phân tích ưu nhược điểm, kinh nghiệm quốc tế (ii) phân tích thực trạng áp dụng phương pháp lựa chọn đầu tư công trong lĩnh vực giao thông đường bộ ở Việt Nam, (iii) kiến nghị áp dụng phương pháp phân tích chi phí-lợi nhuận CBA căn cứ vào những ưu nhược điểm của phương pháp và bối cảnh thực tiễn về lựa chọn dự án đầu tư công tại Việt Nam.
  • Thứ hai, Đề tài sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh, nghiên cứu trường hợp để nghiên cứu là hợp lý, phù hợp với bối cảnh thời gian và nguồn kinh phí.
  • Thứ ba, Đề tài có tính ứng dụng cao, gắn với yêu cầu thực tiễn, giải quyết vấn đề thực tế liên quan đến lựa chọn dự án đầu tư công, góp phần kiến nghị giải quyết vấn đề bất cập hiệu quả đầu tư công, tạo minh bạch trong khâu xét duyệt chủ trương đầu tư và dựán đầu tư công.
  • Thứ tư, Đề tài cần bổ sung thêm một số nội dung để hoàn thiện hơn.

          Thay mặt Hội đồng đánh giá đề tài khoa học cấp Bộ, Chủ tịch Hội đồng  đánh giá chung như sau:

  • Đề tài cần thiết và có ý nghĩa;
  • Các tiếp cận và phương pháp nghiên cứu phù hợp;
  • Kết quả nghiên cứu có giá trị tham khảo cao.

          Hội đồng đánh giá xếp loại chung: Đề tài đạt loại Xuất sắc

          Điểm trung bình: 9.0.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu Đề tài

Nguồn: Trung tâm Thông tin Tư vấn, Đào tạo và Thông tin - Tư liệu.

 

Tham khảo tài liệu tại Thư viện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM)

Email: tttl@mpi.gov.vn                      ĐT: 0243.7338930

 


Tin tức khác