Tin tức

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ năm 2018 “Các yếu tố ảnh hưởng đến tạo việc làm xanh”

29/03/2019 - 867 lượt xem

Thực hiện Quyết định số 287/QĐ-BKHĐT ngày 14 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Hội đồng đánh giá đề tài khoa học cấp Bộ năm 2018 “Các yếu tố ảnh hưởng đến tạo việc làm xanh” do Thạc sỹ Nguyễn Thị Phương Loan làm chủ nhiệm đề tài, ngày 28 tháng 3 năm 2019, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã tổ chức buổi nghiệm thu đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài.

Ảnh 1: Thạc sỹ Nguyễn Phương Loan, Chủ nhiệm Đề tài

          Tới dự buổi nghiệm thu có các thành viên trong Hội đồng đánh giá đề tài, nhóm nghiên cứu đề tài, các cán bộ của Trung tâm Tư vấn, đào tạo và thông tin tư liệu và các cán bộ của Viện.

          Mở đầu cho buổi nghiệm thu, TS. Trần Thị Thu Hương – Thư ký Hội đồng Khoa học Viện đọc Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá đề tài, Chủ tịch Hội đồng đánh giá phát biểu và thông qua chương trình buổi làm việc.

          Sau khi nghe Thạc sỹ Nguyễn Thị Phương Loan, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn, đào tạo và thông tin tư liệu, chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu chính, những đóng góp của đề tài và một số hạn chế trong khuôn khổ nguồn lực và thời gian cho phép, các thành viên Hội đồng đánh giá đề tài khoa học cấp Bộ đã đưa ra những nhận xét, đánh giá và trao đổi với Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu những nội dung chính như sau:

          Đề tài có những ưu điểm và kết quả đạt được như sau:

  • Đề tài đã thực hiện được khối lượng công việc lớn; đạt được mục tiêu chung là “đề xuất chính sách thúc đẩy tạo việc làm xanh trong quá trình thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh ở Việt Nam” và 4 mục tiêu cụ thể.
  • Phương pháp nghiên cứu khoa học hợp lý, phù hợp với bối cảnh thời gian và nguồn kinh phí.
  • Đề tài có ý nghĩa thực tiễn cao trong bối cảnh đất nước đang thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng bền vững, giảm thiểu các hoạt động kinh tế có nhiều tác động gây ô nhiễm môi trường.

Đồng thời, đề tài cũng cần nghiên cứu bổ sung thêm một số nội dung để hoàn thiện hơn.

          Thay mặt Hội đồng đánh giá đề tài khoa học cấp Bộ, Chủ tịch Hội đồng  đánh giá chung như sau:

  • Đánh giá cao kết quả nghiên cứu;
  • Phương pháp nghiên cứu và cách tiếp cận hợp lý;
  • Đề tài có giá trị tham khảo cao.

          Hội đồng đánh giá xếp loại chung: Đề tài đạt loại Khá.

          Điểm trung bình: 8,67.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ Đề tài:

 

Nguồn: Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Thông tin tư liệu.