Sách

SOCIAL ENTERPRISE IN VIET NAM

01/04/2019 - 1543 lượt xem

Xin mời download sách ở đây: 

- File tài liệu đính kèm

 

Để có bản in của cuốn sách, xin mời liên hệ với Thư viện, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Địa chỉ: Tầng 4 nhà D, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Số 68 Phố Phan Đình Phùng, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: +84 - 24- 37338930 – Fax: +84 - 24 - 37338930
Email: cctd@mpi.gov.vn