Đoàn thể

Công đoàn Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhận Giấy khen Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc năm 2018

22/03/2019 - 1622 lượt xem

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2017 – 2022, ngày 20/3/2019 BCH Công đoàn Bộ đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng với nội dung: (1) Triển khai kế hoạch công tác Công đoàn năm 2019; (2) Trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Đồng chí Lê Thành Quân, Chủ tịch Ban chấp hành Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì Hội nghị.

Ảnh 1: Chủ tịch Ban chấp hành Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Thành Quân chủ trì Hội nghị

Đồng chí Vũ Thị Xuân Hạnh, Phó Chủ tịch BCH Công đoàn Bộ đã đọc toàn văn Dự thảo Kế hoạch công tác năm 2019 của BCH Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ảnh 2: Phó Chủ tịch BCH Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Thị Xuân Hạnh

Hội nghị đã nhận được 11 ý kiến đóng góp vào Dự thảo Kế hoạch công tác Công đoàn năm 2019 với đa số ý kiến tán thành với nội dung Dự thảo đã nêu, đồng thời góp ý một số nội dung: chỉnh sửa cho gọn hơn, một số điểm không nên ghi cụ thể, hoạt động công đoàn nhất là những ngày của phụ nữ (8/3, 20/10) cần đa dạng hơn và cần có sự tham gia tích cực của nam giới; hoạt động giao lưu, văn thể cần có thời để chuẩn bị chu đáo; công tác từ thiện cần chú ý đến các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, v.v...

Ảnh 3: Toàn cảnh hội nghị

Đánh giá về hoạt động công đoàn trong thời gia qua, các công đoàn viên cho rằng: việc tổ chức rất trang trọng, có ý nghĩa tích cực đến công tác công đoàn như: tổ chức tập huấn công tác công đoàn, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, Hội thi ẩm thực. Năm 2019, kỷ niệm 90 năm ngày thành tổ chức Công đoàn Việt Nam và 25 năm ngày thành lập Công đoàn viên chức Việt Nam nên cần có hoạt động tích cực hơn, nhất là công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của công đoàn viên, người lao động về truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam.

Sau phần thảo luận, Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đọc quyết định và trao Giấy khen cho 05 Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, 17 công đoàn bộ phận xuất sắc, 14 tổ công đoàn xuất sắc và 175 công đoàn viên xuất sắc. 

Ảnh 4: Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Công đoàn Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhận Giấy khen Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc (đứng thứ hai từ phải sang)

Công đoàn Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương được nhận Giấy khen Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc năm 2018. Tổ công đoàn Văn phòng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương được nhận giấy khen Tổ Công đoàn xuất sắc và 9 công đoàn viên của Viện được nhận danh hiệu Đoàn viên công đoàn xuất sắc, gồm các công đoàn viên: Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Lan Oanh, Phạm Quang Trung, Nguyễn Văn Tùng, Trần Bình Minh, Hoàng Văn Cương, Hoàng Xuân Diễm, Nguyễn Thị Minh Thu và Nguyễn Thị Thu Hà.

Nguồn: Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Thông tin tư liệu.