Tin tức

Hội thảo “Cách mạng dữ liệu: Thương mại trên nền tảng số và cơ hội cho Việt Nam"

25/03/2019 - 1898 lượt xem

 

 Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã đem tới nhiều thay đổi đột phá, trong đó, kinh tế số đã và đang nhanh chóng bao phủ các lĩnh vực của nền kinh tế. Đặc biệt, thương mại trên nền tảng số là một xu thế phát triển chung ở nhiều quốc gia, có tiềm năng hỗ trợ cho năng suất, tăng trưởng và hiệu quả chi phí.

Trong bối cảnh đó, tổ chức Hinrich Foundation hợp tác với Viện, với sự hỗ trợ chuyên môn của AlphaBeta thực hiện nghiên cứu “Cách mạng dữ liệu: Việt Nam có thể nắm bắt cơ hội thương mại trên nền tảng số ở trong và ngoài nước như thế nào”. Nghiên cứu nhằm cung cấp dữ liệu về tầm quan trọng của thương mại trên nền tảng số đối với xuất khẩu và nền kinh tế Việt Nam, cũng như những kiến nghị cho Việt Nam nhằm khai thác hiệu quả lợi ích của thương mại trên nền tảng số. 

Theo đó, Viện Nghiên cứu quản ký kinh tế Trung ương phối hợp với tổ chức Hinrich Foundation và AlphaBeta tổ chức Hội thảo “Cách mạng dữ liệu: Thương mại trên nền tảng số và cơ hội cho Việt Nam”. Hội thảo cũng tạo diễn đàn để các Bộ, ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà nghiên cứu trao đổi, thảo luận và đề xuất kiến nghị chính sách về phát triển thương mại trên nền tảng số cho Việt Nam.

Thời gian: 08h30 – 11h30, Thứ Ba, ngày 26/3/2019 

Địa điểm:    Hội trường nhà D, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW, 68 Phan Đình Phùng, Hà Nội

Trân trọng kính mời!

File đính kèm:

- Giấy mời Hội thảo