Tin tức

Thông báo Hội thảo công bố báo cáo " Nghiên cứu sử dụng công cụ chính sách thuế nhằm điều tiết nền kinh tế hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở Việt Nam". ”

08/03/2019 - 1776 lượt xem

Trong khuôn khổ dự án “Nghiên cứu sử dụng công cụ chính sách thuế nhằm điều tiết nền kinh tế hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở Việt Nam”, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo công bố báo cáo “Nghiên cứu sử dụng công cụ chính sách thuế nhằm điều tiết nền kinh tế hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở Việt Nam".    

Thời gian:   8h30h00-11h30, thứ Hai, ngày 11 tháng 3 năm 2019

Địa điểm:    Hội trường nhà D, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW

                   68 Phan Đình Phùng, Hà Nội

Trân trọng kính mời!

File đính kèm:

- Giấy mời Hội thảo