Đào tạo tư vấn

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN THỊ NGỌC NGA

06/03/2019 - 2561 lượt xem

 

Đề tài luận án: Hiệu quả đầu tư công trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Nga

Mã NCS: 62.185                                                       Khóa:11

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế                                 Mã số: 9 31 0110

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Võ Phước Tấn

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Tệp đính kèm:

- Trang tin

- Tóm tắt Luận án

- Luận án