Hội thảo

Hội thảo Kinh tế Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và cách thức tận dụng cơ hội

04/03/2019 - 2588 lượt xem

Thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0). Để có thêm thông tin, kinh nghiệm quốc tế cho việc nghiên cứu, xây dựng chính sách về CMCN 4.0, ngày 01/3/2019 Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương phối hợp với Công ty NTT Data (Nhật Bản) tổ chức Hội thảo “Cách mạng công nghiệp 4.0 – Kinh nghiệm của Nhật Bản”. Hội thảo do Viện trưởng, TS. Nguyễn Đình Cung chủ trì.

Ảnh 1: Viện trưởng, TS. Nguyễn Đình Cung khai mạc Hội thảo

Viện trưởng Nguyễn Đình Cung trình bày bài giới thiệu về Cách mạng công nghiệp 4.0 - Cơ hội, thách thức và kiến nghị chính sách. Bài trình bày nhấn mạnh Việt Nam có thu nhập trung bình thấp, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là cơ hội và cũng là thách thức trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề của nền kinh tế, nếu không nắm bắt sẽ tiếp tục tụt hậu. Nhận thức được điều đó, Việt Nam đã sớm tiếp cận và có chính sách thúc đẩy các ngành lĩnh vực tham gia CMCN 4.0, luôn coi KHCN là yếu tố hàng đầu cho tăng trưởng kinh tế.  Về những kiến nghị chính sách, Viện trưởng Nguyễn Đình Cung cho rằng cần (1) xây dựng nền tảng cho CMCN 4.0 bao gồm thể chế, hạ tầng, nhân lực; (2) chuyển đổi quản trị nhà nước bao gồm xây dựng chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số; đào tạo nhân lực quản lý nhà nước; (3) Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia CMCN 4.0; (4) Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuyên giao công nghệ; (5) Thu hút đầu tư, phát triển các ngành công nghiệp 4.0;  (6) Tập trung đầu tư, phát triển môt số công nghệ mới, ứng dụng đa ngành, có lợi thế và tiềm năng phát triển.

Ảnh 2. Ông Toshio Iwamoto - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty NTT Data  chia sẻ kinh nghiệm của Nhật Bản

Ông Toshio Iwamoto - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty NTT Data chia sẻ quan điểm của Nhật Bản về những thách thức và cơ hội của cuộc CMCN 4.0; những chính sách mà Chính phủ Nhật Bản đã triển khai để thúc đẩy việc áp dụng và phát triển công nghệ mới, kinh nghiệm của Nhật Bản về CMCN 4.0, cơ hội cho các nước đang phát triển như Việt Nam và hành động của Chính phủ, doanh nghiệp nắm bắt những cơ hội của cuộc CMCN 4.0

Hội thảo là diễn đàn để các Bộ, ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm của Nhật Bản, đề xuất chính sách đối với Chiến lược quốc gia về CMCN 4.0 của Việt Nam./.

Ảnh 3. Toàn cảnh Hội thảo

 

Tham khảo tài liệu Hội thảo tại Trung tâm Thông tin - Tư liệu (CIEM)

Email: tttl@mpi.gov.vn                      ĐT: 0243.7338930

Nguồn: Trung tâm Thông tin - Tư liệu (CIEM).