Tin tức

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NGHIÊN CỨU SINH LÊ VĂN ĐỨC

27/02/2019 - 2368 lượt xem

Đề tài luận án: Quản lý ngân sách nhà nước đầu tư cho các quỹ phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam

Tác giả: Lê Văn Đức

Mã NCS: 62.188         Khóa:11

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế          Mã số: 9 31 0110

Người hướng dẫn khoa học:

Hướng dẫn 1: PGS.TS Lê Xuân Bá

Hướng dẫn 2: TS. Nguyễn Ngọc Song

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Tệp đính kèm:

- Trang tin

- Tóm tắt Luận án

- Luận án