Tin tức

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ được giao trong năm 2019

22/02/2019 - 960 lượt xem

Sáng ngày 19/2/2019,Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ được giao trong năm 2019 với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Hội nghị vinh dự đón Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Hội nghị được phát tại điểm cầu Hội trường lớn Bộ Kế hoạch và Đầu tư và có 5 điểm cầu thu gồm Hội trường 303 Nhà F - 6 B Hoàng Diệu, Tổng cục Thống kê - Nguyễn Chí Thanh, 68 Phan Đình Phùng, 65 Văn Miếu và D25 Cầu Giấy. Toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc Bộ tham dự.

Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng báo cáo trực tiếp với với Thủ tướng về những nhiệm vụ, kết quả của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã làm được. Nổi bật trong báo cáo là nêu rõ những kết quả đổi mới về tư duy và hành động, tiên phong, đi đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, làm tốt vai trò tham mưu tổng hợp chiến lược, phát huy tinh thần cải cách, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.

Ảnh 1: Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng báo cáo tại Hội nghị

Trong báo cáo, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã nêu lên những sản phẩm chứng minh cho sự đổi mới mạnh mẽ của Bộ trong công tác xây dựng thể chế, quyết tâm tháo gỡ những nút thắt, khó khăn, vướng mắc. Điển hình là Luật Quy hoạch, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Luật Đầu tư công (sửa đổi), Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, v.v...

Bước sang năm 2019, năm “bứt phá” để thực hiện các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng xác định nhiệm vụ trọng tâm là công tác chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, xây dựng thể chế, pháp luật; tập trung nghiên cứu, tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa 9) về kinh tế tập thể; tham mưu, đề xuất các giải pháp thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân trong nước phát triển; tận dụng cơ hội trong bối cảnh thế giới đang thay đổi để thu hút hiệu quả nguồn vốn FDI; đẩy mạnh khởi nghiệp; nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước; phát triển nguồn nhân lực gắn với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư công, đẩy nhanh tốc độ giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; tăng cường giải pháp bảo vệ tài nguyên, môi trường gắn với thích ứng với biến đổi khí hậu, ...

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất phân chia cả nước thành 7 vùng kinh tế - xã hội, thay vì 6 vùng như hiện; đề xuất cho phép Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng đề án thực hiện xây dựng trung tâm điều hành kinh tế - xã hội của ngành kế hoạch, đầu tư, thống kê phù hợp với chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp 4.0.

Cũng tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống Kê Nguyễn Bích Lâm và Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển Bùi Tất Thắng đã phát biểu bổ sung vào báo cáo của Bộ trưởng về những số liệu quan trọng về tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Ảnh 2: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những vấn đề mà Bộ KH&ĐT đã đề xuất giúp Đảng, Chính phủ chỉ đạo, điều hành tốt sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp.

Thủ tướng mong muốn Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần nỗ lực, sáng tạo hơn nữa, phát huy và huy động mọi nguồn lực, đánh giá, hiểu rõ mục tiêu, những định hướng chiến lược, các lĩnh vực cần tập trung cải cách, đổi mới, tiếp tục xây dựng thể chế vượt trội, hiệu quả hơn.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề xuất với Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức, nghiên cứu, xây dựng đề án về cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong công tác tham mưu cơ chế, chính sách để rút ngắn thời gian tham gia, góp ý cho việc xem xét, thống nhất các cơ chế, chính sách nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Ảnh 3: Toàn cảnh điểm cầu thu 68 Phan Đình Phùng

 

Nguồn: Trung tâm tư vấn, đào tạo và thông tin tư liệu