Tin tức

Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng thực hiện kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, nhân sự cấp ủy chi bộ và sắp xếp đảng viên tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện.

31/01/2019 - 1482 lượt xem

Thực hiện Công văn chỉ đạo số 21-CV/ĐUBKHĐT ngày 23/01/2019 của Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc kiện toàn các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, sáng ngày 31/01/2019, Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng nhằm thống nhất việc kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, nhân sự cấp ủy chi bộ và sắp xếp đảng viên của Đảng bộ.

Hội nghị do đồng chí Nguyễn Đình Cung, Bí thư Đảng ủy chủ trì. Tham dự Hội nghị có đầy đủ các đồng chí trong BCH Đảng ủy Viện, các đồng chí Ủy ban kiểm tra và các Bí thư, Phó Bí thư của 11 chi bộ trực thuộc.

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Đình Cũng trình bày nội dung phương án, đề án kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, nhân sự cấp ủy chi bộ và sắp xếp đảng viên tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện, các đại biểu tham dự đã trao đổi, góp ý và biểu quyết thống nhất từng nội dung và phương án để kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, nhân sự cấp ủy chi bộ và sắp xếp đảng viên tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện. Kết quả Hội nghị đã thống nhất:

1. Ban hành Quyết định giải thể đối với 08 Chi bộ, gồm:

- Chi bộ Tạp chí Quản lý Kinh tế

- Chi bộ Ban Thể chế kinh tế

- Chi bộ Ban Chính sách Dịch vụ công

- Chi bộ Ban Chính sách kinh tế vĩ mô

- Chi bộ Ban Chính sách phát triển nông thôn

- Chi bộ Ban Chính sách đầu tư

- Chi bộ Trung tâm Tư vấn quản lý và đào tạo

- Chi bộ Trung tâm Thông tin Tư liệu.

2. Ban hành Quyết định thành lập 04 Chi bộ mới, gồm:

- Chi bộ Ban nghiên cứu tổng hợp

- Chi bộ Ban nghiên cứu kinh tế ngành và lĩnh vực

- Chi bộ Trung tâm tư vấn, đào tạo và thông tin tư liệu

- Chi bộ Ban nghiên cứu các vấn đề xã hội.

3. Ban hành Quyết định đổi tên 02 Chi bộ, gồm:

- Chi bộ Ban Môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh thành Chi bộ Ban nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh

- Chi bộ Ban Cải cách và Phát triển doanh nghiệp thành Chi bộ Ban nghiên cứu cải cách và phát triển doanh nghiệp.

 4. Thực hiện chuyển sinh hoạt đảng và phân công đảng ủy viên phụ trách các chi bộ tương ứng với cơ cấu tổ chức cơ sở đảng mới. Theo đó:

- Đồng chí Nguyễn Đình Cung, Bí thư Đảng ủy, phụ trách 02 Chi bộ: Chi bộ Ban nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh và Chi bộ Ban nghiên cứu tổng hợp.

- Đồng chí Trần Kim Chung, Phó Bí thư Đảng ủy, phụ trách 02 Chi bộ: Chi bộ Ban nghiên cứu kinh tế ngành và lĩnh vực và Chi bộ Trung tâm tư vấn, đào tạo và thông tin tư liệu.

- Đồng chí Nguyễn Thị Luyến, Đảng ủy viên, phụ trách Chi bộ Ban nghiên cứu cải cách và phát triển doanh nghiệp.

- Đồng chí Hoàng Văn Cương, Đảng ủy viên, phụ trách Chi bộ Ban nghiên cứu các vấn đề xã hội.

- Đồng chí Lê Thanh Tùng, Đảng ủy viên, phụ trách Chi bộ Văn phòng.

 5. Thống nhất ban hành Quyết định sắp xếp, phân bổ đảng viên theo cơ cấu tổ chức cơ sở đảng mới sau khi kiện toàn. Theo đó:

- Chi bộ Ban nghiên cứu tổng hợp gồm 09 đảng viên.

- Chi bộ Ban nghiên cứu kinh tế ngành và lĩnh vực gồm 10 đảng viên.

- Chi bộ Ban nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh gồm 07 đảng viên.

- Chi bộ Ban nghiên cứu cải cách và phát triển doanh nghiệp gồm 04 đảng viên.

- Chi bộ Ban nghiên cứu các vấn đề xã hội gồm 07 đảng viên.

- Chi bộ Trung tâm tư vấn, đào tạo và thông tin tư liệu gồm 10 đảng viên.

- Chi bộ Văn phòng gồm 09 đảng viên.

 6. Hội nghị đã thống nhất với danh sách các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư như Báo cáo Đề án mà Đảng ủy Viện chuẩn bị. Danh sách các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ mới được kiện toàn như sau:

- Chi bộ Ban nghiên cứu tổng hợp: Bí thư chi bộ là đồng chí Trần Thị Thu Hương.

- Chi bộ Ban nghiên cứu kinh tế ngành và lĩnh vực: Bí thư chi bộ là đồng chí Lê Thị Xuân Quỳnh.

- Chi bộ Ban nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh: Bí thư chi bộ là đồng chí Nguyễn Minh Thảo.

 - Chi bộ Ban nghiên cứu cải cách và phát triển doanh nghiệp: Bí thư chi bộ là đồng chí Trịnh Đức Chiều.

- Chi bộ Ban nghiên cứu các vấn đề xã hội: Bí thư chi bộ là đồng chí Hồ Công Hòa.

- Chi bộ Trung tâm tư vấn, đào tạo và thông tin tư liệu: Bí thư chi bộ là đồng chí Nguyễn Kim Anh.

- Chi bộ Văn phòng Viện, giữ nguyên cấp ủy cũ: Bí thư chi bộ là đồng chí Lê Thanh Tùng và Phó Bí thư chi bộ là đồng chí  Nguyễn Thị Lan Oanh.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Cung phân công công việc cho từng đồng chí trong BCH Đảng ủy Viện; đề nghị các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc cũ và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chi bộ mới thực hiện việc bàn giao nhiệm vụ, sổ sách công tác tại chi bộ; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chi bộ mới nhận nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ 2017-2020, giai đoạn công tác 2019-2020.

Hội nghị kết thúc tốt đẹp để chào mừng Xuân Kỷ Hợi 2019./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

nh 1: Đồng chí Nguyễn Đình Cung, Bí thư Đảng ủy trình bày tại Hội nghị

 

nh 2: Toàn cảnh Hội nghị

nh 3: Chụp ảnh lưu niệm tập thể Đảng ủy Viện và cấp ủy trước kiện toàn

nh 4: Chụp ảnh lưu niệm tập thể Đảng ủy Viện và cấp ủy mới sau kiện toàn

 

Nguồn: - Đảng ủy Viện.

              - Trung tâm Tư vấn, đào tạo và thông tin tư liệu