Tin tức

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai Chương trình công tác năm 2019 (27/12/2019)

27/12/2018 - 1225 lượt xem

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BKHĐT ngày 07/12/2018 về việc tổng kết công tác năm 2018 và xây dựng chương trình công tác năm 2019 và thực hiện chỉ đạo của Viện trưởng về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai Chương trình công tác năm 2019, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết vào sáng 27/12/2018.

Ảnh 1: TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương khai mạc Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho biết năm 2018, là một năm thành công trong công tác của Viện. Năm 2018, Viện được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng tổng cộng 29 đề án, báo cáo (tăng 10 đề án, báo cáo so với năm 2017) trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (gọi chung là đề án) và nhiều nhiệm vụ khác. Đến nay, đã hoàn thành 20 nhiệm vụ được giao, 03 nhiệm vụ được chuyển sang Chương trình công tác năm 2019, 01 nhiệm vụ chuyển sang 2020, 01 nhiệm vụ chuyển cho đơn vị khác, 01 nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ đồng ý không thực hiện; 11 nhiệm vụ thuộc Chương trình công tác của Bộ; 08 nhiệm vụ lớn khác do Bộ giao.

Bên cạnh đó, Viện đã tích cực và chủ động phát huy năng lực nghiên cứu khoa học, thực hiện 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, 04 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ và các đề tài nghiên cứu, tư vấn khác trong khuôn khổ hợp tác với các địa phương và các tổ chức trong và ngoài nước. Quan hệ hợp tác quốc tế liên tục được Viện duy trì, thực hiện có hiệu quả một số chương trình, dự án nghiên cứu phối hợp do các tổ chức nước ngoài tài trợ như: Dự án Cải cách kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng xanh (GIZ); Dự án GIG – USAID (triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP về cải thiện MTKD, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia); Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (RCV). Đồng thời, Viện đã chú trọng mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế, các viện nghiên cứu và các trường trong khu vực và trên thế giới. Công tác đào tạo, đặc biệt là đào tạo tiến sĩ, và công tác xuất bản, thông tin thư viện cũng đạt được kết quả tích cực về số lượng và chất lượng.

Năm 2018 Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đặc biệt đã hoàn thành các đề án, báo cáo hết sức quan trọng và được các cấp có thẩm quyền ban hành. Viện cũng đã được Chính phủ đánh giá cao những góp ý phản biện tích cực trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật phục vụ phát triển đất nước.

Để hoàn thành số lượng lớn các nhiệm vụ nêu trên, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tiếp tục đổi mới, cải cách trong quản lý, điều hành việc thực hiện các nhiệm vụ được giao như: thành lập các Tổ thực hiện đề án, báo cáo với nòng cốt là các cán bộ, công chức, viên chức có trình độ, chuyên môn cao, có kinh nghiệm trong việc xây dựng các đề án, báo cáo để phát huy tối đa nguồn lực nội bộ trong điều kiện nguồn ngân sách Nhà nước cấp còn hạn hẹp.

Trong năm 2019, bên cạnh việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ đã được giao, lãnh đạo Viện đã chỉ ra một số hướng nghiên cứu để các cán bộ, viên chức trong Viện tập trung hơn, gồm: Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá toàn diện chất lượng cắt giảm các quy định về điều kiện kinh doanh, trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung; Tiếp tục nghiên cứu và tham gia đào tạo về quản trị doanh nghiệp; Tiếp tục nghiên cứu, theo dõi, đánh giá độc lập về việc thực thi Nghị quyết của Chính phủ về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; v.v… Ngoài ra, Viện còn thực hiện những công việc đột xuất do Lãnh đạo Bộ giao hoặc những nhiệm vụ được giao bổ sung theo Chương trình công tác của Chính phủ; đồng thời tiếp tục duy trì và mở rộng hợp tác với các đối tác trong nước, địa phương và nước ngoài trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

Ảnh 2: Đ/c Đỗ Mạnh Khởi -  Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ KH-ĐT phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ MPI đánh giá cao tinh thần đoàn kết trong công việc, phát huy trí tuệ tập thể hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2018. Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ hy vọng trong năm 2019, Viện tiếp tục duy trì tinh thần đoàn kết, gắn bó và có những bước đột phá hơn, khởi sắc hơn trong công tác nghiên cứu.  Đại diện Vụ Thi đua -  Khen thưởng và Truyển thông (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cũng đánh giá cao kết quả công việc của Viện, đặc biệt là công tác truyền thông. Đại diện Vụ Thi đua -  Khen thưởng và Truyền thông sẽ hoàn tất hồ sơ trình Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ để có những khen thưởng xứng đáng cho tập thể và cá nhân của Viện.

Ảnh 3: Đại diện Vụ Thi đua -  Khen thưởng và Truyển thông (MPI) phát biểu tại Hội nghị

Ảnh 4: Các đồng chí lãnh đạo Viện phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện Quyết định số  42/2018/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tại Hội nghị, Viện trưởng Nguyễn Đình Cung đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho các đồng chí lãnh đạo cấp Ban có sự thay đổi theo Quyết định số 42/2018/QĐ-TTg.  

Ảnh 5: TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trao quyết định điều động, bổ nhiệm cấp Ban

Hội nghị đã kết thúc tốt đẹp với sự đồng thuận, nhất trí cao của Lãnh đạo và toàn thể cán bộ trong Viện, tiếp thu các ý kiến, đề xuất của đại diện các đơn vị thuộc Viện; phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2019, quyết tâm xây dựng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương ngày càng phát triển và vững mạnh.

Nguồn: Trung tâm Thông tin - Tư liệu (CIEM).