Thông tin chuyên đề

Hội nhập CPTPP trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

19/12/2018 - 1096 lượt xem

Xây dựng những chiến lược, kế hoạch hành động riêng biệt để tận dụng cơ hội và xử lý thách thức từ CPTPP và CMCN 4.0 sẽ không giúp mang lại hiệu quả cao nhất cho Việt Nam. Nguyên nhân là do rủi ro về trùng lắp chi phí cho các hoạt động tương tự, rủi ro về độ vênh, thậm chí đối chọi giữa các chính sách trong cùng ngành, lĩnh vực, v.v… nếu không có sự điều phối, kết hợp ngay từ trong quá trình xây dựng kế hoạch hành động. Với góc nhìn ấy, bài viết này đặt lại vấn đề thực hiện hiệu quả hiệp định CPTPP của Việt Nam trong bối cảnh CMCN 4.0. Cụ thể, bài viết tập trung vào một số nội dung cam kết trong CPTPP có liên quan trực tiếp đến việc tận dụng cơ hội và xử lý thách thức từ CMCN 4.0.

Tác giả: ThS. Nguyễn Anh Dương - Trưởng ban Chính sách Kinh tế vĩ mô 

Từ khoá: CMCN 4.0, CPTPP, hội nhập kinh tế

Nội dung chi tiết xem tại đây:

Chuyên đề số 21/2018