Thông tin chuyên đề

Các chính sách thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia vào Công nghiệp 4.0 tại châu Á: Kinh nghiệm và hàm ý chính sách

10/12/2018 - 808 lượt xem

Tại Việt Nam, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) còn khá e dè trong việc tiếp cận và áp dụng các nâng cấp CN 4.0 do nhiều nguyên nhân, như thiếu vốn, thiếu khả năng tiếp cận các công nghệ hiện đại, và thiếu nhận thức và hiểu biết về các chiến lược liên quan. Trong hoàn cảnh này, nhiều doanh nghiệp dệt may lúng túng, không biết nên bắt đầu và chuẩn bị ra sao cho CN 4.0.

Mối quan tâm của doanh nghiệp cũng như các tác động tiêu cực của CN 4.0 đã đặt ra một nhu cầu bức thiết đòi hỏi các giải pháp, sáng kiến chính sách để hỗ trợ DNNVV, động lực mạnh mẽ của nền kinh tế, sẵn sàng, chủ động thích nghi và hội nhập trong CN 4.0. Nghiên cứu này sẽ trình bày một số giải pháp, sáng kiến chính sách, kinh nghiệm quốc tế trong việc thúc đẩy, hỗ trợ các DNNVV trong CN4.0.

Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Thịnh - Ban Cải cách và phát triển doanh nghiệp

Từ khoá: CMCN 4.0, doanh nghiệp, DNVVN, doanh nghiệp dệt may

Nội dung chi tiết xem tại đây:

Chuyên đề số 20/2018