Thông tin chuyên đề

Xu hướng ứng dụng công nghệ 4.0 trong nông nghiệp và một số khuyến nghị cho Việt Nam

05/12/2018 - 1078 lượt xem

Bài viết này tổng quan xu hướng thúc đẩy ứng dụng công nghệ 4.0 trong ngành nông nghiệp của thế giới, nhất là vai trò của các Chính phủ trong xu hướng này. Trên cơ sở đó, bài viết sẽ đưa ra một số khuyến nghị chính sách cho Việt Nam để có thể tận dụng tốt nhất những ưu việt mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này có thể mang lại cho ngành nông nghiệp.

Tác giả: ThS. Hoàng Xuân Diễm - Ban Chính sách Phát triển nông thôn

Từ khoá: CMCN 4.0, nông nghiệp

Nội dung chi tiết xem tại đây:

Chuyên đề số 19/2018