Thông tin chuyên đề

Quản lý nhà nước trong nền kinh tế chia sẻ: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam

30/11/2018 - 1047 lượt xem

Mô hình và các hoạt động của nền kinh tế chia sẻ đã xuất hiện khá lâu trên thế giới, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay nó mới có những bước phát triển đột phá nhờ thành tựu phát triển của khoa học-công nghệ, công nghệ thông tin, đặc biệt là trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này, nó được coi là yếu tố cốt cõi của nền kinh tế số. Tại Việt Nam, thời gian gần đây, thuật ngữ “nền kinh tế chia sẻ” được đưa ra bàn luận trên nhiều diễn đàn. Quyết nghị tại Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 01/2018, Chính phủ đã thống nhất xây dựng Đề án về mô hình kinh tế chia sẻ. Bài viết này tập trung làm rõ một số vấn đề nội dung về mô hình kinh tế chia sẻ, kinh nghiệm quản lý trong nền kinh tế chia sẻ từ một số quốc gia điển hình và đưa ra một số kiến nghị nhằm tận dụng lợi ích của mô hình kinh tế hiện đại này tại Việt Nam.

Tác giả: ThS. Hoàng Văn Cương - Ban Chính sách Dịch vụ công

Từ khoá: Kinh tế chia sẻ, kinh tế số, quản lý nhà nước.

Nội dung chi tiết xem tại đây:

Chuyên đề số 14/2018