Tin tức

Thông báo Diễn đàn “Cách mạng công nghiệp 4.0: Kinh nghiệm quốc tế và chính sách của Việt Nam” (27/11/2018)

23/11/2018 - 1267 lượt xem

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) đang tạo ra thay đổi to lớn trong cơ cấu hiện tại của nền kinh tế, các ngành và doanh nghiệp, cũng như thay đổi phương thức quản trị quốc gia và các tương tác trong xã hội. Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ (Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 08/4/2018) và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đang chủ trì, xây dựng Dự thảo Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp 4.0 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong khuôn khổ hoạt động của Dự án CIEM-GIZ năm 2018, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương phối hợp với GIZ tổ chức Diễn đàn “Cách mạng công nghiệp 4.0: Kinh nghiệm quốc tế và chính sách của Việt Nam”. Mục tiêu của Diễn đàn nhằm lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Chiến lược quốc gia về CMCN 4.0, cũng như chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng chiến lược CMCN 4.0.

Thời gian: 8 giờ 30, thứ Ba, ngày 27 tháng 11 năm 2018

Địa điểm: Tầng 1 nhà D, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

                 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

Tệp đính kèm:

- Giấy mời Hội thảo