Hội thảo

Hội thảo “Đánh giá chất lượng cắt giảm điều kiện kinh doanh: Kết quả, vấn đề và kiến nghị” (14/11/2018)

15/11/2018 - 1619 lượt xem

Để có cơ sở báo cáo Chính phủ về chất lượng cắt giảm điều kiện kinh doanh; cập nhật thực trạng và đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền hoàn chỉnh hệ thống chính sách, pháp luật liên quan. Ngày 14/11/2018, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4reform) tổ chức Hội thảo “Đánh giá chất lượng cắt giảm điều kiện kinh doanh: Kết quả, vấn đề và kiến nghị”. Hội thảo do TS. Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng CIEM, Giám đốc Dự án Aus4reform chủ trì.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Viện trưởng CIEM Nguyễn Đình Cung cho biết, điều kiện kinh doanh là một loại rào cản lớn ảnh hưởng đến gia nhập thị trường, hạn chế cạnh tranh, hạn chế sáng tạo và tác động bất lợi đến doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành rà soát và đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư kinh doanh và trình Chính phủ ký ban hành trước ngày 31/10/2018. Hiện CIEM vẫn đang tiếp tục rà soát, đánh giá và đề xuất tiếp tục cắt giảm số điều kiện kinh doanh hiện hành trong lĩnh vực quản lý và thủ tục hành chính.

Ảnh 1: TS. Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng CIEM, Giám đốc Dự án Aus4reform phát biểu khai mạc Hội thảo

Tại Hội thảo, Phó Viện trưởng CIEM Phan Đức Hiếu cho rằng, điều kiện kinh doanh năm 2017 là một rào cản lớn đến gia nhập thị trường và gây ra 05 nguy cơ tác động bất lợi cho doanh nghiệp gồm: (1) gia tăng chi phí kinh doanh, (2) rủi ro, (3) hạn chế sáng tạo, (4) tác động bất lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và (5) hạn chế cạnh tranh. Bên cạnh đó, chất lượng các điều kiện kinh doanh còn thấp. Hệ thống kiểm soát chất lượng quy định về điều kiện kinh doanh không hiệu quả, thiếu cơ chế đảm bảo thực thi đầy đủ. Nhận thức về bản chất giấy phép, điều kiện kinh doanh chưa đúng. Đặc biệt là chưa duy trì được rà soát và nâng cao chất lượng quy định điều kiện kinh doanh một cách hiệu quả và thường xuyên.

Ảnh 2: Ông Phan Đức Hiếu - Phó Viện trưởng CIEM trình bày tại Hội thảo

Nếu tính tổng số các điều kiện kinh doanh hiện hành, thì việc cắt giảm là chưa đạt 50% như yêu cầu của Chính phủ, trong đó, nhiều điều kiện kinh doanh được cắt giảm chưa mang lại tác động gì. Đặc biệt, có những quy định được bổ sung thêm điều kiện kinh doanh lại gây khó khăn cho doanh nghiệp. Do vậy, cần xem xét lại chất lượng các quy định hạn chế điều kiện kinh doanh.

Theo bà Nguyễn Minh Thảo - Trưởng Ban Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh (CIEM), tổng số điều kiện kinh doanh trước khi cắt giảm là 5.703 điều kiện và đến nay đã có 26 nghị định về điều kiện kinh doanh đã được ban hành (Từ 01/01 đến 13/11/2018). Về một số kết quả đạt được, bà Thảo cho biết có khoảng 30% số điều kiện kinh doanh đã được cắt bỏ và sửa đổi thực chất tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; đã cắt bỏ và đơn giản hoá điều kiện kinh doanh về địa điểm, về cơ sở vật chất; giảm yêu cầu về số lượng và rút ngắn yêu cầu về thời gian,… Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những rào cản như: các điều kiện được lồng ghép vào các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật thay vì quy định cụ thể về điều kiện kinh doanh. Điều kiện kinh doanh được sửa đổi với mục đích tránh gây sự chú ý chứ thực chất không có ý nghĩa cải cách. Có những điều kiện kinh doanh sửa đổi nhưng lại gây khó khăn hơn cho doanh nghiệp. Một số điều kiện kinh doanh còn quy định chung chung, thiếu rõ ràng tạo rủi ro cho doanh nghiệp.

Ảnh 3: Bà Nguyễn Minh Thảo - Trưởng Ban Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh (CIEM) trình bày tại Hội thảo

Trong phiên thảo luận, ông Lê Đăng Doanh – Chuyên gia kinh tế, Nguyên Viện trưởng CIEM cho rằng, trong hơn một năm qua, Chính phủ đã có những bước tiến tích cực, quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình cắt giảm điều kiện kinh doanh đồng đều. Các chương trình cắt giảm được thực hiện bài bản, có sự giám sát, chỉ đạo và mục tiêu cụ thể.

Theo ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, để đảm bảo điều kiện cải cách các điều kiện kinh doanh, các bộ ngành cần xây dựng quy trình kiểm soát việc ban hành quy định mới. Đồng thời, cần chuẩn hóa, minh bạch hóa các điều kiện kinh doanh hiện nay. Đặc biệt, cần ứng dụng công nghệ thông tin một cách mạnh mẽ đối với hoạt động này, cũng như tăng cường cơ chế kiểm soát và thống nhất quan điểm rà soát, mở rộng các đề xuất trong các phương án điều chỉnh pháp luật kinh doanh mà các bộ, ngành đề ra...

Ảnh 4: Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đánh giá chất lượng cắt giảm các điều kiện kinh doanh cũng như cập nhật thực trạng và đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền hoàn chỉnh hệ thống chính sách, pháp luật liên quan. Đồng thời, thảo luận về những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp trong thực hiện các yêu cầu về điều kiện kinh doanh, từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị./.

Tham khảo tài liệu Hội thảo tại Trung tâm Thông tin - Tư liệu (CIEM)

Email: tttl@mpi.gov.vn                      ĐT: 0243.7338930

Nguồn: Trung tâm Thông tin - Tư liệu (CIEM).