Hội nghị hội thảo

Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu “Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về mô hình kinh tế chia sẻ theo hướng tăng trưởng xanh và tiêu dùng bền vững ở Việt Nam” (12/11/2018)

13/11/2018 - 2011 lượt xem

Trong khuôn khổ hoạt động của Dự án CIEM-GIZ năm 2018, ngày 12/11/2018, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Tổ chức Hợp tác phát triển Đức GIZ tổ chức Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu: “Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về mô hình kinh tế chia sẻ theo hướng tăng trưởng xanh và tiêu dùng bền vững ở Việt Nam”. Hội thảo do TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh – Phó Viện trưởng CIEM chủ trì.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh cho biết  mục tiêu của nghiên cứu là đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về mô hình kinh tế chia sẻ nhằm phát huy các mặt tích cực và giảm thiểu các mặt tiêu cực đến các bên tham gia mô hình kinh tế này ở Việt Nam. Cụ thể, làm rõ bản chất, nội hàm và nhận dạng các hoạt động kinh tế chia sẻ, đồng thời phân tích thực trạng phát triển kinh tế chia sẻ và phản ứng chính sách ở Việt Nam. Qua đó, đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về mô hình kinh tế chia sẻ ở Việt Nam. Kết cấu Đề án gồm 3 phần: (I) Một số vấn đề lý luận về quản lý nhà nước đối với mô hình kinh tế chia sẻ; (II) Thực trạng phát triển mô hình kinh tế chia sẻ ở Việt Nam và các chính sách, biện pháp quản lý nhà nước đối với kinh tế chia sẻ; và (III) Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về kinh tế chia sẻ ở Việt Nam.

Ảnh 1: TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh – Phó Viện trưởng CIEM phát biểu khai mạc Hội thảo

Tại hội thảo, TS. Nguyễn Mạnh Hải – Trưởng ban Chính sách Dịch vụ công (CIEM) thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày kết quả chính của nghiên cứu. Theo đó, mô hình kinh tế chia sẻ đem lại những lợi ích như: tiết kiệm tài nguyên, sử dụng tài sản hiệu quả; giảm chi phí giao dịch trong các hoạt động kinh tế; và thúc đẩy phát triển công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin; v.v… Tuy nhiên, mô hình kinh tế chia sẻ cũng làm nảy sinh các mối quan hệ mới trên thị trường; những rủi ro trong đảm bảo lợi ích của cả người mua và người bán; vấn đề về thuế và các nghĩa vụ tài chính; v.v…

Ảnh 2: TS. Nguyễn Mạnh Hải – Trưởng ban Chính sách Dịch vụ công (CIEM) trình bày tại Hội thảo

Hiện nay, mô hình kinh tế chia sẻ tại Việt Nam đã xuất hiện các dịch vụ như: dịch vụ vận tải trực tuyến (Grab, dichung, goviet,…); dịch vụ chia sẻ phòng (Airbnb); dịch vụ tài chính cho vay ngang hàng (Huydong.com,…); v.v… Mặc dù, mô hình này ở Việt Nam chưa phát triển mạnh như nhiều nước trên thế giới nhưng lại có tiềm năng phát triển lớn.

TS. Nguyễn Mạnh Hải cho biết, quản lý nhà nước cho các loại hình dịch vụ kinh tế chia sẻ ở Việt Nam không có những chính sách riêng biệt chung cho phương thức kinh doanh này mà cần có những chính sách cụ thể ở từng lĩnh vực. Do vậy, vẫn còn nhiều bất cập trong quản lý nhà nước đối với mô hình kinh tế chia sẻ như: thiếu đồng bộ khi xử lý các hoạt động kinh doanh theo mô hình này; thiếu các qui định về trách nhiệm của các doanh nghiệp nền tảng; thiếu chính sách về quản lý lao động, việc làm; v.v… Qua đó, nghiên cứu đề xuất các nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với kinh tế chia sẻ: (1) nhóm giải pháp đối với nhà cung cấp dịch vụ; (2) nhóm giải pháp đối với người sử dụng dịch vụ; (3) nhóm giải pháp đối với doanh nghiệp công nghệ / doanh nghiệp cung cấp nền tảng; và (4) nhóm giải pháp nhằm xây dựng và phát triển hệ sinh thái cho kinh doanh và đầu tư theo mô hình kinh tế chia sẻ./.

Ảnh 3: Toàn cảnh Hội thảo

Tham khảo tài liệu Hội thảo tại Trung tâm Thông tin - Tư liệu (CIEM)

Email: tttl@mpi.gov.vn                      ĐT: 0243.7338930

Nguồn: Trung tâm Thông tin - Tư liệu (CIEM).