TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông báo Hội thảo “Tiếp cận Nông nghiệp 4.0: Vấn đề và kiến nghị chính sách” (09/11/2018)

07/11/2018 - 720 lượt xem

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tác động mạnh mẽ đến các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế, trong đó có ngành nông nghiệp. Việt Nam là nước có tiềm năng lớn trong phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để ngành nông nghiệp Việt Nam có thể tận dụng được những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Trong khuôn khổ Dự án GIZ-CIEM, Viện Nghiên cứu kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo “Tiếp cận Nông nghiệp 4.0: Vấn đề và kiến nghị chính sách”. Hội thảo là cơ hội để các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách và các doanh nghiệp thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện vấn đề, từ đó đề xuất kiến nghị chính sách tiếp cận được Nông nghiệp 4.0 ở Việt Nam.

Thời gian: 8 giờ 30, thứ Sáu, ngày 09 tháng 11 năm 2018

Địa điểm: Tầng 1 nhà D, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

                 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

Tệp đính kèm:

- Giấy mời Hội thảo