TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông báo Hội thảo “Rà soát, đánh giá chất lượng các quy định về điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Vấn đề kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và kiến nghị chính sách”

31/10/2018 - 463 lượt xem

Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia là ưu tiên trọng tâm của Chính phủ. Theo đó, Chính phủ yêu cầu về cắt giảm 50% số điều kiện kinh doanh; giảm ít nhất 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành. Trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, quy định và thủ tục về Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật là nội dung được nhiều cơ quan và doanh nghiệp quan tâm. Để có cơ sở báo cáo, đánh giá chất lượng các quy định, cập nhật thực trạng và đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền hoàn chỉnh hệ thống chính sách, pháp luật liên quan, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương phối hợp với Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4reform) tổ chức Hội thảo “Rà soát, đánh giá chất lượng các quy định về điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Vấn đề kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và kiến nghị chính sách”.

Thời gian: 8 giờ 30, thứ Năm, ngày 01 tháng 11 năm 2018

Địa điểm: Tầng 1 nhà D, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

                 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

Trân trọng kính mời!