TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông báo Hội thảo “Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô: Tác động của chính sách, các rào cản và giải pháp” (30/10/2018)

25/10/2018 - 1019 lượt xem

Nhằm thúc đẩy thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo “Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô: Tác động của chính sách, các rào cản và giải pháp”

Mục đích của Hội thảo nhằm cập nhật, đánh giá tác động của các chính sách hiện hành đến phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô; thảo luận những rào cản hiện nay đối với các doanh nghiệp sản xuất linh, phụ kiện; từ đó đề xuất các giải pháp để tạo động lực cho doanh nghiệp, thúc đẩy thực hiện có hiệu quả mục tiêu của Chiến lược Công nghiệp hóa.

Thời gian: 8 giờ 30, thứ Ba, ngày 30 tháng 10 năm 2018

Địa điểm: Tầng 1 nhà D, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

                 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

Trân trọng kính mời!

Tệp đính kèm:

- Giấy mời Hội thảo