Tin tức

Thông báo Hội thảo “Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô: Sửa Nghị định hay nhìn lại cách thực hiện Luật” (21/08/2018)

20/08/2018 - 1059 lượt xem

Sau ba năm thực hiện, Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đã bộc lộ những tồn tại, bất cập cần sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo thị trường cạnh tranh lành mạnh, nâng cao chất lượng và đa dạng hoá dịch vụ vận tải bằng ô tô. Bộ Giao thông vận tải được giao chủ trì xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP và đến nay đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định. Tuy nhiên, Dự thảo còn nhiều nội dung bất cập, thể hiện sự can thiệp hành chính của cơ quan quản lý nhà nước vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, và những vướng mắc trong vận tải bằng xe ô tô chưa được giải quyết.

Để có cái nhìn toàn diện về kinh doanh vận tải bằng ô tô và nhận diện những bất cập của Dự thảo Nghị định, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo “Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô: Sửa Nghị định hay nhìn lại cách thực hiện Luật”. Hội thảo là diễn đàn để các bên liên quan chia sẻ quan điểm, nhận diện vấn đề, từ đó đề xuất các kiến nghị sửa đổi văn bản hoặc tổ chức thực thi, qua đó giúp Chính phủ có quyết định phù hợp về việc ban hành Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP.

Thời gian: 8 giờ 00, thứ Ba, ngày 21 tháng 08 năm 2018

Địa điểm: Tầng 1 nhà D, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

                 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

Trân trọng kính mời!

Tệp đính kèm:

- Giấy mời Hội thảo