Đào tạo tư vấn

Công bố luận án Tiến sĩ (NCS Đan Tuấn Anh)

15/08/2018 - 2727 lượt xem

Đề tài: “Chính sách kinh tế của Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh: Nghiên cứu trường hợp doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hải Phòng”

Họ và tên tác giả: Đan Tuấn Anh

Khóa: 7          Mã NCS: 62.133

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế                Mã số chuyên ngành: 9 34 04 10

Người hướng dẫn khoa họcPGS.TS. Lê Xuân Bá                                          

Tên cơ sở đào tạo:  Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Tệp đính kèm:

- Trang thông tin

- Tóm tắt luận án

- Luận án