Hội thảo

Hội thảo “Cải cách độc quyền nhà nước trong các ngành công nghiệp mạng lưới” (06/07/2018)

06/07/2018 - 2539 lượt xem

Trong khuôn khổ Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (AUS4REFORM), ngày 06/07/2018, Viện Nghiên cứu kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo “Cải cách độc quyền nhà nước trong các ngành công nghiệp mạng lưới”. Hội thảo do TS. Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng CIEM, Giám đốc Dự án chủ trì.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Đình Cung cho biết hiện này, Việt Nam đang đẩy mạnh thị trường cạnh tranh và giảm độc quyền Nhà nước trong các ngành và lĩnh vực có tác động lớn đối với nền kinh tế như điện, viễn thông, hàng không và đặc biệt là đường sắt. Mặc dù đã có nhiều chính sách, quyết định được ban hành song đến nay chúng ta vẫn chưa hoàn tất được chính sách cạnh tranh, loại bỏ độc quyền ở nhiều ngành then chốt. Hội thảo là cơ hội để các nhà khoa học, chuyên gia, các nhà quản lý, hoạch định chính sách và doanh nghiệp thảo luận, trình bày ý kiến về cải cách độc quyền nhà nước trong các ngành công nghiệp mạng lưới hiện nay và đề xuất các giải pháp tiếp tục cải cách nhằm tạo lập một môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam.

Ảnh 1: TS. Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng CIEM, Giám đốc Dự án phát biểu khai mạc Hội thảo

Mục tiêu chính của nghiên cứu là đề xuất giải pháp chính sách nhằm thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng; tăng cường minh bạch trong độc quyền nhà nước; giám sát, hạn chế và xoá bỏ độc quyền kinh doanh thông qua việc phân tích thảo luận về độc quyền nhà nước trong các ngành công nghiệp mạng lưới, cụ thể là 4 ngành: điện, đường sắt, hàng không và viễn thông.

 

Ảnh 2: TS. Nguyễn Thị Luyến - Trưởng ban Thể chế kinh tế (CIEM) trình bày những nội dung chính của Nghiên cứu

Trình bày về những kết quả chính của nghiên cứu, TS. Nguyễn Thị Luyến - Trưởng ban Thể chế kinh tế (CIEM) cho biết, hệ thống cơ chế, chính sách nhằm hạn chế độc quyền kinh doanh, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh đã được ban hành khá đầy đủ, tạo cơ sở cho cải cách. Tuy nhiên, kết quả cải cách và hiện trạng độc quyền nhà nước của mỗi ngành khác nhau. Cụ thể, việc tách bạch vận hành hạ tầng với hoạt động hạ nguồn chưa được thực hiện thực sự ở ngành đường sắt và ngành điện. Lộ trình cải cách của từng ngành cũng đang ở những giai đoạn khác nhau như: ngành điện mở cửa một phần, ngành vận tải đường sắt thì mới chỉ có những bước đi đầu, v.v…

Nghiên cứu đưa ra kiến nghị cụ thể riêng với từng ngành. Về ngành điện, cần thực hiện công khai cơ cấu giá điện, cần có một cơ quan giám sát độc lập ngành điện,v.v… Đối với ngành đường sắt, cần tiếp tục thực hiện tái cơ cấu Tông công ty đường sắt Việt Nam, thành lập cơ quan độc lập quản lý hạ tầng đường sắt, v.v. Trong lĩnh vực hàng không cần thực hiện giám sát giá tiếp cận các dịch vụ cảng, ban hành cơ chế kiểm soát đơn vị quản lý cảng, giảm vị thế độc quyền của ACV tại các sân bay, v.v… Và đối với ngành viễn thông, cần tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành, đặc biệt thực hiện quyết liệt cổ phần hoá các DNNN.

Ảnh 3: TS. Lê Đăng Doanh - Chuyên gia kinh tế phát biểu tại Hội thảo 

Ảnh 4: Bà Phạm Chi Lan - Chuyên gia kinh tế phát biểu tại Hội thảo 

Tại phiên thảo luận, các chuyên gia, các đại biểu đều thống nhất cần tiếp tục cải cách hơn nữa độc quyền nhà nước, phân định rõ độc quyền nhà nước và độc quyền doanh nghiệp; tạo không gian cho khu vực ngoài nhà nước tham gia đầu tư phát triển các ngành công nghiệp mạng lưới, đặc biệt ngành đường sắt; đặt quá trình cải cách trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0./.

Ảnh 5: Toàn cảnh Hội thảo

Tệp đính kèm:

Chương trình Hội thảo

Tham khảo tài liệu Hội thảo tại Trung tâm Thông tin - Tư liệu (CIEM)

Email: tttl@mpi.gov.vn                                  ĐT: 0243.7338930

Nguồn: Trung tâm Thông tin - Tư liệu (CIEM).