Hội thảo

Hội thảo “Đánh giá việc triển khai thực hiện Chiến lược Công nghiệp hoá của Việt Nam” (29/06/2018)

02/07/2018 - 1515 lượt xem

Chiều ngày 29/06/2018, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo về việc triển khai thực hiện Chiến lược Công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và đề xuất cho thời gian tới. Hội thảo tập trung rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các Kế hoạch hành động ở các bộ, ngành trong thời gian qua và lấy ý kiến về trọng tâm triển khai Chiến lược trong thời gian tới. Hội thảo do TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh – Phó Viện trưởng CIEM chủ trì.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh cho biết ngày 01/07/2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược Công nghiệp hoá của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 theo Quyết định số 1043/QĐ-TTg. Mục tiêu chung của Chiến lược là ưu tiên phát triển 6 ngành công nghiệp được lựa chọn nhằm thúc đẩy đổi mới công nghệ, tăng trưởng năng suất lao động và tạo dựng năng lực cạnh tranh quốc tế; phát triển những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, có tác động lan toả công nghệ, đạt tiêu chuẩn chất lượng tiên tiến cho xuất khẩu và tiêu dùng trong nước.

Ảnh 1: TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh – Phó Viện trưởng CIEM phát biểu khai mạc Hội thảo

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chiến lược, Nhật Bản hiện đứng thứ 2 về đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam chiếm 13% tổng số dự án và 12% tổng số vốn đầu tư. Trong đó, đầu tư vào 6 ngành ưu tiên chiếm 33% tổng số dự án và 31% tổng số vốn đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam.

Ảnh 2: Toàn cảnh Hội thảo

Tại phiên thảo luận, đại diện các bộ, ngành liên quan đã trao đổi và đánh giá cụ thể về tình hình thực hiện Kế hoạch hành động của từng ngành. Đồng thời, đề xuất về mục tiêu kế hoạch hành động trong 6 tháng cuối năm tập trung vào các nội dung chính sau: phối hợp với các Bộ chủ trì xác định trọng tâm hoạt động trong thời gian tới; xác định những vướng mắc, khó khăn và nguyên nhân trong triển khai Kế hoạch hành động; chia sẻ thông tin, thu hút sự quan tâm và tham gia của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản; và xác định khoảng trống giữa nhu cầu, mong muốn của doanh nghiệp Nhật Bản và thực tế Việt Nam; v.v…

Tham khảo tài liệu Hội thảo tại Trung tâm Thông tin - Tư liệu (CIEM)

Email: tttl@mpi.gov.vn                                  ĐT: 0243.7338930

Nguồn: Trung tâm Thông tin - Tư liệu (CIEM).