Đào tạo tư vấn

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ

11/06/2018 - 2248 lượt xem

Thực hiện Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 4/4/2017 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương công bố Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm:

Quy chế