Tin tức

Thông báo Hội thảo góp ý Đề cương “Đánh giá tác động và xây dựng chiến lược quốc gia về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”

06/06/2018 - 767 lượt xem

Theo Chương trình công tác năm 2018 của Chính phủ tại Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 08/04/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ: "Đánh giá tác động và xây dựng chiến lược quốc gia về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0" báo cáo Chính phủ trong năm 2018. Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã xây dựng Đề cương. Nhằm hoàn thiện Đề cương, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo góp ý Đề cương cho nhiệm vụ nêu trên.

Thời gian: 13 giờ 30, thứ Sáu, ngày 08 tháng 06 năm 2018

Địa điểm: Tầng 1 nhà D, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

                 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

Trân trọng kính mời!

Tệp đính kèm:

- Giấy mời