Tin tức

Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ "Hoàn thiện chính sách và đề xuất quy trình thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với lao động phi chính thức ở Việt Nam"

05/06/2018 - 641 lượt xem

Thực hiện Quyết định số 361/QĐ-BKHĐT ngày 26/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Hội đồng đánh giá đề tài khoa học cấp Bộ, ngày 04/6/2018, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội động đánh giá đề tài khoa học cấp Bộ năm 2017: “Hoàn thiện chính sách và đề xuất quy trình thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với lao động phi chính thức ở Việt Nam” do ThS. Hoàng Văn Cương - Nghiên cứu viên Ban Dịch vụ công làm chủ nhiệm đề tài.

Tới dự buổi nghiệm thu cấp Bộ cho Đề tài trên có mặt 5/7 thành viên trong Hội đồng đánh giá cấp Bộ và các cán bộ nghiên cứu của CIEM. PGS.TS. Mạc Văn Tiến – Chuyên gia Kinh tế cao cấp - Chủ tịch Hội đồng đánh giá chủ trì nghiệm thu.

Ảnh 1: PGS.TS. Mạc Văn Tiến – Chuyên gia Kinh tế cao cấp - Chủ tịch Hội đồng phát biểu khai mạc

Sau khi nghe Chủ nhiệm đề tài, ThS. Hoàng Văn Cương trình bày những nội dung khái quát, tóm tắt kết quả chính và những đóng góp của đề tài, các thành viên của Hội đồng đã đưa ra những nhận xét đánh giá về kết quả nghiên cứu của đề tài, trong đó nhấn mạnh:

- Việc thực hiện Đề tài là rất cần thiết.

- Phương pháp tiếp cận và nghiên cứu của đề tài phù hợp, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu nghiên cứu đề ra; Số liệu cập nhật, có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy.

- Kết cấu Đề tài hợp lý.

- Các kết quả nghiên cứu và kiến nghị chính sách của Đề tài có tính khoa học và thực tiễn cao, có thể sử dụng làm nguồn tư liệu tham khảo hữu ích cho các cá nhân, cơ quan nghiên cứu và hoạch định chính sách.

Kết cấu đề tài được chia thành 3 chương, gồm:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung và kinh nghiệm quốc tế về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với lao động phi chính thức.

Chương 2: Thực trạng chính sách và quy trình thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với lao động phi chính thức ở Việt Nam trong thời gian qua.

Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện chính sách và đề xuất quy trình thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với lao động phi chính thức ở Việt Nam trong những năm tới.

Ảnh 2: ThS. Hoàng Văn Cương - Chủ nhiệm đề tài trình bày những nội dung chính và kết quả đề tài

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ thông qua với số điểm 8.7, đạt loại Khá./.

Ảnh 3: Toàn cảnh buổi Nghiệm thu đề tài cấp Bộ

Ảnh 4: Nhóm nghiên cứu chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng nghiệm thu đề tài

 

Tài liệu tham khảo tại Trung tâm Thông tin - Tư liệu 

ĐT: 84-24-37338930   Email: tttl@mpi.gov.vn

Nguồn: Trung tâm Thông tin – Tư liệu (CIEM)