Thông tin chuyên đề

Việt Nam trước ngã rẽ tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu

01/06/2018 - 463 lượt xem

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn tiềm ẩn nhiều bất trắc, những rủi ro ngoài dự kiến và bẫy thu nhập có thể dẫn đến đình trệ phát triển kéo dài. Việt Nam đã làm tốt việc khai thác các cơ hội, quản lý rủi ro và cạm bẫy phát sinh để trở thành một trong những nước tăng trưởng cao trên thế giới. Với mức thu nhập quốc dân bình quân đầu người đạt khoảng 40% mức trung bình toàn cầu (tính theo sức mua tương đươngPPP), Việt Nam kỳ vọng có động lực phát triển mới để đến năm 2035 sẽ trở thành một nước công nghiệp hiện đại hướng tới“Thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ”.

Để hiện thực hóa những khát vọng đề ra, tăng trưởng kinh tế cao là cần thiết và chỉ có thể duy trì được đà tăng trưởng này trên cơ sở cải thiện năng suất. Tăng năng suất có thể đạt được nhờ các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và vị thế của đất nước trong chuỗi giá trị toàn cầu. Hướng đến mục tiêu này, Báo cáo Việt Nam 2035 đã nhấn mạnh “Hiện đại hóa nền kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực tư nhân”.

Từ khoá: chuỗi giá trị, Việt Nam

Bài viết do Chuyên gia Lê Thành Ý thực hiện

Nội dung chi tiết xem tại đây:

Vntruocngare