Hội thảo

Hội thảo tham vấn “Lập sơ đồ đầu tư sử dụng đất cho vùng Tây Nguyên” (03/05/2018)

04/05/2018 - 3082 lượt xem

Trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu với Viện lâm nghiệp châu Âu (EFI), sáng ngày 03/05/2018, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo tham vấn “Lập sơ đồ đầu tư sử dụng đất cho vùng Tây Nguyên”. Hội thảo do TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh – Phó Viện trưởng CIEM chủ trì. Tham dự Hội thảo có đại diện đến từ các tỉnh Tây Nguyên, đại diện các Bộ, ngành có liên quan, trường đại học,  viện nghiên cứu, các chuyên gia và nghiên cứu viên.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh cho biết Hội thảo được tổ chức để trao đổi và lấy ý kiến tham vấn nhằm hoàn thiện nghiên cứu. Theo Phó viện trưởng Nguyễn Thị Tuệ Anh, mục tiêu chính của nghiên cứu là xác định và định lượng các khoản đầu tư công trung hạn (2016-2020) có liên quan trong lĩnh vực sử dụng đất tại 5 tỉnh Tây Nguyên để qua đó làm rõ các nguồn, nhân tố và cách thức chi tiêu liên quan tới phát triển rừng; xác định và định lượng đóng góp của chi tiêu công cho mục tiêu REDD+ và những khoảng trống trong thực hiện NRAP (Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện REDD+) cũng như vai trò của các khoản đầu tư của Trung ương và địa phương trong thúc đẩy sự thay đổi sử dụng đất và mất rừng ở Tây Nguyên. Từ đó xác định các cơ hội để lồng ghép các mục tiêu NRAP vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến 2020;  thông tin đến các nhà tài trợ về những khoảng trống và cơ hội tiềm năng để thực hiện các hoạt động REDD+ ở Tây Nguyên.

Ảnh 1: TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh – Phó Viện trưởng CIEM phát biểu khai mạc Hội thảo

Thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS. Lưu Đức Khải – Phó Trưởng ban Chính sách Dịch vụ công (CIEM) trình bày những nội dung chính và kết quả của nghiên cứu. Theo đó, trong giai đoạn 2016-2020, đầu tư cho sử dụng đất đai liên quan đến rừng ở khu vực Tây Nguyên vào khoảng 23,4 nghìn tỷ VNĐ . Trong đó, có khoảng 7,2 nghìn tỷ VNĐ đầu tư có liên quan đến các hoạt động REDD+ (chiếm 31%). Trong tất cả các khoản đầu tư theo kế hoạch sử dụng đất ở Tây Nguyên, hơn ¼ đến từ các nguồn quốc tế và gần ¾ đến từ các nguồn trong nước (hầu hết đến từ Ngân sách Trung ương). Bên cạnh đó, gần một nửa đầu tư cho giai đoạn 2016-2020 về sử dụng đất ở Tây Nguyên có liên quan đến nông nghiệp và phát triển nông thôn, tuy nhiên chỉ có khoảng 5,3% khoản đầu tư này được lên kế hoạch phù hợp với các mục tiêu NRAP và có rất ít đầu tư nhằm vào nông nghiệp bền vững ở Tây Nguyên đến từ các nhà tài trợ.

Ảnh 2: ThS. Lưu Đức Khải – Phó Trưởng ban Chính sách Dịch vụ công (CIEM) trình bày báo cáo 

Qua đó, nhóm nghiên cứu đề xuất một số kiến nghị ban đầu như: hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến quản lý đất đai, tài nguyên rừng; rà soát, điều chỉnh vai trò nhiệm vụ của hệ thống quản lý nhà nước về lâm nghiệp trong cả nước phù hợp với tình hình thực tế; xây dựng cơ chế theo dõi, giám sát REDD+ phù hợp với pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế; v.v…

Ảnh 3: Các đại biểu tham dự Hội thảo phát biểu ý kiến 

Tại phiên thảo luận, hầu hết các ý kiến đều đánh giá nghiên cứu đã đưa ra số liệu cụ thể về chi tiêu đầu tư cho sử dụng đất ở vùng Tây Nguyên và đã chỉ ra được mối liên quan giữa chi tiêu đó với mục tiêu của hoạt động REDD+. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cần làm rõ hơn các yếu tố làm ảnh hưởng đến sử dụng đất đầu tư công và các chính sách đầu tư của nhà nước ở khu vực Tây Nguyên. Từ đó xác định tiềm năng, cơ hội, thách thức và tồn tại trong đầu tư sử dụng đất ở địa phương cũng như việc huy động nguồn vốn. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cần chỉnh sửa, bổ sung danh mục viết tắt, các tài liệu tham khảo và danh mục bảng biểu trong báo cáo.

Ảnh 4: Toàn cảnh Hội thảo

Kết thúc Hội thảo, TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh cảm ơn phần trình bày của đại diện nhóm nghiên cứu và ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự. Phó Viện trưởng yêu cầu nhóm nghiên cứu tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp và sớm hoàn thiện nghiên cứu./.

 

Tài liệu tham khảo tại Trung tâm Thông tin - Tư liệu 

ĐT: 84-4-37338930   Email: tttl@mpi.gov.vn

Nguồn:  Trung tâm Thông tin – Tư liệu (CIEM)