Hội thảo

Hội thảo “Kinh tế vĩ mô Quý 1/2018: Diễn biến và Yêu cầu cải cách mới” (11/04/2018)

12/04/2018 - 3774 lượt xem

Trong khuôn khổ Chương trình “Ôxtrâylia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam” (Aus4Reform), ngày 11/04/2018, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo “Kinh tế vĩ mô Quý 1/2018: Diễn biến và Yêu cầu cải cách mới”. Hội thảo do TS. Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng CIEM chủ trì.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Đình Cung cho biết nội dung của Hội thảo tập trung vào thực trạng, những vấn đề và ưu tiên về điều hành, cải cách kinh tế Việt Nam trong năm 2018.

Ảnh 1: TS. Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng CIEM phát biểu khai mạc Hội thảo

Tại Hội thảo, ThS. Nguyễn Anh Dương – Trưởng ban Chính sách kinh tế vĩ mô (CIEM) cho biết tăng trưởng kinh tế Quý 1/2018 cao hơn so với tiềm năng và vượt hầu hết kì vọng (tốc độ tăng GDP Quý 1/2018 đạt 7,38%, tăng hơn 2,2 điểm phần trăm so với năm 2017). Nhìn về phía sử dụng cuối cùng, mức tăng trưởng trong 3 tháng đầu năm có được chủ yếu nhờ cán cân thương mại, và có thể do biến động tồn kho (có thể do nhập khẩu đầu vào từ năm trước chưa sử dụng hết nên doanh nghiệp nhập khẩu ít hơn). Bên cạnh cán cân thương mại, lạm phát thấp và kinh tế vĩ mô ổn định trong những tháng đầu năm 2018 cũng tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam đạt được tốc độ tăng trưởng cao trong Quý 1. Mặc dù đạt được mức tăng trưởng ấn tượng, tuy nhiên chất lượng tăng trưởng của Việt Nam chưa được cải thiện nhiều. Cụ thể, chi ngân sách nhà nước tăng chậm trong Quý 1 (khoảng 1,8%); tín dụng tiêu dùng tăng chậm, cơ cấu tín dụng chuyển sang hỗ trợ đầu tư sản xuất nhiều hơn (tín dụng trung-dài hạn tăng 4,3%) và nhập khẩu một số ngành giảm như nhập khẩu ô tô nguyên chiếc (giảm hơn 400 triệu USD so với quý 1-2017).

Ảnh 2: ThS. Nguyễn Anh Dương – Trưởng ban Chính sách kinh tế vĩ mô (CIEM) trình bày báo cáo

Bên cạnh đó, tăng trưởng còn chưa thực sự bền vững và chịu tác động của những biến động nhanh và khó lường hơn kinh tế thế giới. Đặc biệt là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn biến mạnh mẽ, trong khi Việt Nam vẫn thiếu nguồn lao động có chất lượng cao. Để tạo tiền đề cho sự phát triển trong giai đoạn tới, ThS. Nguyễn Anh Dương cho rằng, Nhà nước cần tập trung ưu tiên một số điểm chính như: Duy trì ổn định nền kinh tế vĩ mô; hài hòa hóa yêu cầu gia tăng giá hàng hóa và dịch vụ với tăng năng suất, chất lượng cung ứng; nghiên cứu, lên kế hoạch, truyền thông về việc không tăng lương tới thiểu vùng năm 2019; v.v…

Ảnh 3: Các đại biểu tham dự Hội thảo phát biểu tại Hội thảo

Trong phiên thảo luận,hầu hết các ý kiến đều cho rằng một trong những giải pháp thúc đẩy kinh tế đạt được mức tăng trưởng cao, bền vững là cần có thay đổi căn bản trong cách tiếp cận, chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Việt Nam cần chủ động hơn nữa trong việc tìm kiếm nguồn vốn đầu tư nước ngoài có chất lượng và có tác động lớn đến nền kinh tế. Bên cạnh đó, cần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, tái cơ cấu khu vực doanh nghiệp nhà nước và khuyến khích doanh nghiệp áp dụng khoa học kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng lao động, tạo điều kiện cho khu vực doanh nghiệp trong nước phát triển.

Trong phần tiếp theo của Hội thảo, TS. Đinh Trọng Thắng – Trưởng ban Chính sách Đầu tư (CIEM) trình bày báo cáo “Thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ trong quá trình cơ cấu lại kinh tế ở Việt Nam”. Theo đó, Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ về bảo đảm quyền cho phụ nữ, đặc biệt là quyền về kinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế và vị thế của nữ giới trong việc làm còn khoảng chênh lệch lớn với nam giới. Các chính sách về bình đẳng giới hiện hành đã có tác động nhất định đến việc bảo đảm bình đẳng giới của Việt Nam, nhưng chưa thật sự cải thiện vị thế việc làm của nữ giới và bảo đảm cân bằng giữa các quyền của phụ nữ.

Ảnh 4: TS. Đinh Trọng Thắng – Trưởng ban Chính sách Đầu tư (CIEM) trình bày báo cáo

Các đại biểu tham dự Hội thảo cho rằng để bảo đảm quyền cho phụ nữ trong quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, Chính phủ cần tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các quy định pháp luật về bình đẳng giới; xác định bình đẳng giới là một nội dung trong cơ cấu lại nền kinh tế ; tăng cường công tác phối hợp liên ngành và đẩy mạnh việc huy động nguồn lực trong nước và quốc tế dành cho công tác bình đẳng giới; và bổ sung, đào tạo các cán bộ làm công tác bình đẳng giới ở tất cả các cấp, các ngành; v.v…

Ảnh 5: Toàn cảnh buổi Hội thảo

Kết thúc Hội thảo, TS. Nguyễn Đình Cung cảm ơn phần trình bày nhiều thông tin của các diễn giả và ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội thảo. Viện trưởng Cung mong muốn tiếp tục duy trì những buổi hội thảo này trong thời gian tới, nhằm tạo kênh kết nối và trao đổi ý kiến giữa các chuyên gia, nghiên cứu viên, các hiệp hội doanh nghiệp, báo chí, từ đó gửi thông điệp đến các cơ quan cấp cao nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam phát triển bền vững./.

Tài liệu tham khảo tại Trung tâm Thông tin - Tư liệu 

ĐT: 84-4-37338930   Email: tttl@mpi.gov.vn

Nguồn:  Trung tâm Thông tin – Tư liệu (CIEM)