TIN TỨC - SỰ KIỆN

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Rủi ro trong quản lý nhà nước đối với đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) lĩnh vực giao thông đường bộ: nhận diện và giải pháp chính sách”

10/04/2018 - 1144 lượt xem

Thực hiện Quyết định số 350/QĐ-BKHĐT ngày 26/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Hội đồng đánh giá đề tài khoa học cấp Bộ, ngày 10/04/2018, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội động đánh giá đề tài khoa học cấp Bộ năm 2017: “Rủi ro trong quản lý nhà nước đối với đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) lĩnh vực giao thông đường bộ: nhận diện và giải pháp chính sách” do TS. Lê Hương Linh – Nghiên cứu viên Ban Chính sách Kinh tế vĩ mô làm chủ nhiệm đề tài.

Tới dự buổi nghiệm thu cấp Bộ cho Đề tài trên có mặt 6/7 thành viên trong Hội đồng đánh giá cấp Bộ, các cán bộ nghiên cứu của CIEM, một số chuyên gia kinh tế độc lập. PGS.TS. Lê Xuân Bá - Chủ tịch Hội đồng đánh giá chủ trì nghiệm thu.

Ảnh 1: PGS.TS. Lê Xuân Bá- Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi nghiệm thu

Sau khi nghe Chủ nhiệm đề tài TS. Lê Hương Linh trình bày những nội dung khái quát, tóm tắt kết quả chính và những đóng góp của đề tài, các thành viên của Hội đồng đã đưa ra những nhận xét đánh giá về kết quả nghiên cứu của đề tài, trong đó nhấn mạnh:

- Việc thực hiện Đề tài là rất cần thiết.

- Phương pháp tiếp cận và nghiên cứu của đề tài phù hợp, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu nghiên cứu đề ra.

- Kết cấu Đề tài hợp lý.

- Các kết quả nghiên cứu và kiến nghị chính sách của Đề tài có tính khoa học và thực tiễn cao, có thể sử dụng làm nguồn tư liệu tham khảo hữu ích cho các cá nhân, cơ quan nghiên cứu và hoạch định chính sách.

Kết cấu đề tài được chia thành 3 chương, gồm:

- Chương 1: Rủi ro trong QLNN đối với đầu tư theo hình thức PPP lĩnh vực giao thông đường bộ: lý thuyết và kinh nghiệm quốc tế

- Chương 2: Nhận diện rủi ro trong QLNN đối với đầu tư theo hình thức PPP lĩnh vực giao thông đường bộ tại Việt Nam

- Chương 3:  Một số đề xuất nhằm hạn chế rủi ro trong QLNN đối với đầu tư theo hình thức PPP lĩnh vực giao thông đường bộ tại Việt Nam trong thời gian tới

Ảnh 2: TS. Lê Hương Linh - Chủ nhiệm đề tài trình bày những nội dung và kết quả chính của đề tài

Ảnh 3: Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài cấp Bộ

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ thông qua với số điểm 8.5 đạt loại Khá./.

 

Tài liệu tham khảo tại Trung tâm Thông tin - Tư liệu 

ĐT: 84-4-37338930   Email: tttl@mpi.gov.vn

Nguồn:  Trung tâm Thông tin – Tư liệu (CIEM)