TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông báo hội thảo “Kinh tế vĩ mô Quý 1/2018: Diễn biến và Yêu cầu cải cách mới”, ngày 11 tháng 4 năm 2018

10/04/2018 - 1412 lượt xem

Trong khuôn khổ Chương trình “Ôxtrâylia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam” (Aus4Reform), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo “Kinh tế vĩ mô Quý 1/2018: Diễn biến và Yêu cầu cải cách mới”. Nội dung Hội thảo tập trung vào thực trạng, những vấn đề và ưu tiên điều hành, cải cách kinh tế Việt Nam trong năm 2018.
Thời gianBắt đầu từ 8h30, thứ Tư, ngày 11 tháng 04 năm 2018         
Địa điểmHội trường tầng 1 Nhà D,
Chương trình Hội thảo xin được đính kèm: Chương trình hội thảo