Tin tức

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu thể chế thúc đẩy mua sắm công xanh ở Việt Nam”

06/04/2018 - 1207 lượt xem

Thực hiện Quyết định số 364/QĐ-BKHĐT ngày 26/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Hội đồng đánh giá đề tài khoa học cấp Bộ. Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội động đánh giá đề tài khoa học cấp Bộ năm 2017: “Nghiên cứu thể chế thúc đẩy mua sắm công xanh ở Việt Nam” do TS. Hồ Công Hoà – Phó Tổng Biên tập Phụ trách Tạp chí Quản lý kinh tế làm chủ nhiệm đề tài.

Tới dự buổi nghiệm thu cấp Bộ cho Đề tài trên có mặt 6/7 thành viên trong Hội đồng đánh giá cấp Bộ, các cán bộ nghiên cứu của CIEM, một số chuyên gia kinh tế độc lập. PGS.TS. Lê Xuân Bá - Chủ tịch Hội đồng đánh giá chủ trì nghiệm thu.

Ảnh 1: PGS.TS. Lê Xuân Bá- Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi nghiệm thu

Sau khi nghe Chủ nhiệm đề tài TS. Hồ Công Hoà trình bày những nội dung khái quát, tóm tắt kết quả chính và những đóng góp của đề tài, các thành viên của Hội đồng đã đưa ra những nhận xét đánh giá về kết quả nghiên cứu của đề tài, trong đó nhấn mạnh:

- Việc thực hiện Đề tài là rất cần thiết.

- Phương pháp tiếp cận và nghiên cứu của đề tài phù hợp, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu nghiên cứu đề ra.

- Kết cấu Đề tài hợp lý.

- Các kết quả nghiên cứu và kiến nghị chính sách của Đề tài có tính khoa học và thực tiễn cao, có thể sử dụng làm nguồn tư liệu tham khảo hữu ích cho các cá nhân, cơ quan nghiên cứu và hoạch định chính sách.

Kết cấu đề tài được chia thành 3 chương, gồm:

- Chương 1: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về thể chế mua sắm công xanh

- Chương 2:Thực trạng thể chế mua sắm công xanh ở Việt Nam

- Chương 3: Đề xuất giải pháp hoàn thiện thể chế mua sắm công xanh ở Việt Nam

Ảnh 2: TS. Hồ Công Hoà Chủ nhiệm đề tài trình bày những nội dung và kết quả chính của đề tài

Ảnh 3: Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài cấp Bộ

Ảnh 4: Nhóm nghiên cứu chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng nghiệm thu đề tài

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ thông qua với số điểm 9.02 đạt loại Xuất sắc./.

 

Tài liệu tham khảo tại Trung tâm Thông tin - Tư liệu 

ĐT: 84-4-37338930   Email: tttl@mpi.gov.vn

Nguồn:  Trung tâm Thông tin – Tư liệu (CIEM)